Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Trestní odpovědnost vedoucího úředníka

Kurz: Trestní odpovědnost vedoucího úředníka

Trestní odpovědnost vedoucího úředníka

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci územních samosprávných celků, ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Seznámit vedoucí úředníky s principy spojených s trestní odpovědností vedoucích úředníků a možnými důsledky takového chování nebo jednání. Účastník bude lépe rozlišovat, kdy je jednáno v mezích zákona a kdy dochází k porušení zákona v jeho neprospěch či kdy sám může zákon přestoupit. Díky těmto znalostem může účastník semináře lépe ochránit práva svá a práva, případně zájmy zaměstnavatele a vyvarovat se případných trestněprávních následků vlastního jednání

Program

I. Obecné vymezení pojmů
- Struktura a systematika právní úpravy, použitelné právní normy
II. Skutková podstata, zavinění, trestní odpovědnost
- Vývojová stádia trestných činů
- Vybraná ustanovení občanského a obchodního zákoníku se vztahem k trestní odpovědnosti
III. Trestné činy
- Trestné činy proti hospodářské soustavě
- Trestné činy proti hospodářské kázni
- Trestné činy daňové
- Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži a proti autorskému právu
- Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
- Trestné činy veřejných činitelů
IV. Vybraná ustanovení trestního řádu
- Osoby zúčastněné na řízení
- Stádia trestního řízení rozhodování ve věci
- Tresty a jejich ukládání postavení poškozeného
- Odklon v trestním řízení

Kontaktní osoba

Informace o pedagogické a obsahové stránce kurzu:
PhDr. Jiří Lukeš, Ph.D., 224 228 719, j.luk@institutpraha.cz

Přihlášky na kurz a další organizační záležitosti:
Miroslava Šípková, 974863530, m.sip.@institutpraha.cz

Právní předpisy

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (16.1 + 41.7) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru