Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Registrace vozidel

Kurz: ZOZ - Registrace vozidel

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel

Rozsah 28 hodin

Cena 17 040 Kč

Místo konání Benešov

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, vykonávající správní činnosti v oblasti registru vozidel.

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění základních znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správních činností při správním rozhodování o o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel.

Program

Obecná část:
Základní principy organizace a činnosti veřejné správy, územní samosprávné celky, správní řád, řešení případových studií a praktických úkolů, práce s právními předpisy, cvičné testy.

Zvláštní část:
• rozhodování o registraci vozidla,
• rozhodování o změně údajů v registru vozidel,
• rozhodování o trvalém a dočasném vyřazení vozidla z centrálního registru silničních vozidel,
• postup v případě ztráty, zničení, poškození nebo odcizení osvědčení o registraci, technického průkazu silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a tabulek s registrační značkou
• povolování přestavby silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel
Praktické příklady, případy z praxe, cvičení, konzultace.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Václav Melichar, v.mel@institutpraha.cz, tel. 224 241 283
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, tel. 974 863 520

Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

Vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
(Vybraná ustanovení)

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Vybraná ustanovení)

Další předpisy, které obsahují ustanovení, na základě kterých se provádí výdej dat z registru vozidel v souvislosti s § 4 odst. 3 (prokázání právního zájmu) zákona č. 56/2001 Sb.

Nařízení Rady EU č. 1160/2005 (v podmínkách ČR) – Schengenský informační systém

Rozhodnutí Rady 2008/615/ SVV a 2008/616/SVV – Prümská úmluva
 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
10. 9. 2018 - 30. 10. 2018 1OZOREGC182000 Benešov Odborníci na ZOZ 17 040 Kč
8. 10. 2018 - 18. 12. 2018 1OZOREGD182000 Benešov Odborníci na ZOZ 17 040 Kč

Omluva

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (47.3 + 7.4) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru