Úvod » Kurzy » Katalog kurzů » Workshop Krizová komunikace

Workshop Krizová komunikace

Informace o programu

Název Workshop Krizová komunikace
Cílová skupina Úředníci a zastupitelé, u kterých se předpokládá, že budou za krizové situace zodpovědní za komunikaci s různými cílovými skupinami (např. občané, média).
Typ prohlubování
kvalifikace
Průběžné vzdělání
Cíl Cílem vzdělávacího programu je osvojit si znalosti a dovednosti v tvorbě materiálů ke komunikaci pro případ vypuknutí krizové situace. Účastníci se naučí vytvářet obecné plány krizové komunikace a mapy sdělení, které poskytují základní vodítko a umožňují rychle, efektivně a bez zbytečných chyb zareagovat v konkrétním případě.
Program Stručně se dotkneme toho, co je krizová komunikace a jak se na ni připravit. Vysvětlíme si, jak nejlépe vytvořit plán krizové komunikace a jaké jsou zásady, které je třeba dodržovat. Objasníme si úkol a význam map sdělení. Stěžejní částí kurzu pak bude praktický nácvik.
Forma Prezenční
Rozsah 6 h.
Kontaktní osoba Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz
tel. 224 241 283, mobil: 733 129 063

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel: 974 863 505
Doporučená
literatura
Baštecká, B. a kol.: Terénní krizová práce, Praha, Grada Publishing 2005
Jirák, J. Köpplová, B.: Média a společnost: Stručný úvod do studia médií a mediální komunikace. Praha, Portál 2003
McLuhan, M.: Člověk, média a elektronická kultura. Brno, Jota 2004
McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha, Portál 2007
Mikuláštík, M.: Komunikační dovednosti v praxi. Praha, Grada Publishing 2003
Nakonečný, M.: Sociální psychologie organizace. Praha, Grada Publishing 2005
Vymětal, Š., Šindelářová, B.: Novináři a neštěstí. Praha, Themis 2006
Vymětal, Š., Krizová komunikace a komunikace rizika, Praha, Grada Publishing 2009

Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však o účast na kurzu zájem, prosím, kontaktujte nás:
Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz
tel. 224 241 283, mobil: 733 129 063

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel: 974 863 505
.

 

Dotazy a odpovědi

Hledáte-li odpovědi na své otázky nebo řešení problému, navštivte naše fórum. Poradit vám mohou jak naši odborníci tak ostatní uživatelé.

 

Člen:

Asociace institucí vzdělávání dospělých

NISPACee

ento

Nepasi

Nově spolupracujeme:

most