Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Workshop Krizová komunikace

Kurz: Workshop Krizová komunikace

Workshop Krizová komunikace

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci a zastupitelé, u kterých se předpokládá, že budou za krizové situace zodpovědní za komunikaci s různými cílovými skupinami (např. občané, média).

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Cílem vzdělávacího programu je osvojit si znalosti a dovednosti v tvorbě materiálů ke komunikaci pro případ vypuknutí krizové situace. Účastníci se naučí vytvářet obecné plány krizové komunikace a mapy sdělení, které poskytují základní vodítko a umožňují rychle, efektivně a bez zbytečných chyb zareagovat v konkrétním případě.

Program

Stručně se dotkneme toho, co je krizová komunikace a jak se na ni připravit. Vysvětlíme si, jak nejlépe vytvořit plán krizové komunikace a jaké jsou zásady, které je třeba dodržovat. Objasníme si úkol a význam map sdělení. Stěžejní částí kurzu pak bude praktický nácvik.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz
tel. 224 241 283, mobil: 733 129 063

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel: 974 863 505

Odborná literatura

Baštecká, B. a kol.: Terénní krizová práce, Praha, Grada Publishing 2005
Jirák, J. Köpplová, B.: Média a společnost: Stručný úvod do studia médií a mediální komunikace. Praha, Portál 2003
McLuhan, M.: Člověk, média a elektronická kultura. Brno, Jota 2004
McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha, Portál 2007
Mikuláštík, M.: Komunikační dovednosti v praxi. Praha, Grada Publishing 2003
Nakonečný, M.: Sociální psychologie organizace. Praha, Grada Publishing 2005
Vymětal, Š., Šindelářová, B.: Novináři a neštěstí. Praha, Themis 2006
Vymětal, Š., Krizová komunikace a komunikace rizika, Praha, Grada Publishing 2009
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (49.0 + 30.8) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru