Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Judikáty k agendě památkové péče

Kurz: Judikáty k agendě památkové péče

Judikáty k agendě památkové péče

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci, úředníci a zastupitelé, kteří se zabývají problematikou památkové péče.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Cílem vzdělávacího programu je seznámit posluchače se zajímavými judikáty z oblasti památkové péče, které mohou být analogické , ke sporům, které řeší ve své praxi. Judikáty poskytují vhled do uvažování soudů v této oblasti a mohou být určitým vodítkem a poučením v případných sporech.

Program

Památková péče a Ústavní soud ČR
Judikatura v oblasti ochrany archeologického dědictví
Judikatura v prohlašování věcí za kulturní památky a rušení prohlášení
Judikatura k ukládání nápravných opatření na kulturních památkách
Judikatura k obnově kulturních památek a k zásahům v památkově chráněných územích nebo památkových ochranných pásmech
Judikatura ke správnímu trestání na úseku státní památkové péče
Shrnutí a závěrečná diskuze

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz, ( 224 241 283, 733 129 063)

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel: 974 863 505

Právní předpisy

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
Vyhláška Ministerstva kultury č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, č. 73/2000 Sb. m. s.
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), č. 99/2000 Sb. m. s.
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (28.0 + 4.5) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru