Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část DOP

Kurz: Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část DOP

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků - zvláštní část (modul zaměřený na správní činnosti při správním rozhodování a dozorové činnosti v silniční dopravě)

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci územních samosprávných celků.

Typ prohlubování kvalifikace

Vzdělávání vedoucích úředníků

Cíl

Seznámit vedoucí úředníky s problematikou správních činností v oblasti silniční dopravy.

Program

- problematika správních činností vykonávaných podřízenými úředníky
- přehled právních předpisů
- aktuální novelizace
- problémové záležitosti - diskuse
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/VEPO-19/2012-Z. Koná se od 9:00 do 14:30.

Kontaktní osoba

Kontaktní osoby Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Jana Malinovská, j.mal@institutpraha.cz, tel: 224 142 482

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505

Právní předpisy

Silniční doprava

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
Vyhláška č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy
Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění pozdějších předpisů
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy,
Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85, o záznamovém zařízení v silniční dopravě
Nařízení Rady (EHS) č. 881/92, o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 484/02, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 881/92 pro účely zavedení osvědčení řidiče
Nařízení Rady (EHS) č. 3916/90, o opatřeních v případě krize na trhu silniční přepravy zboží

Předpisy související:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 200/1991 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (§§ 2, 5, položka 34), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení EP a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici
Nařízení EP a Rady (EU) č. 181/2011, o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004
• Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

Odborná literatura
Studijní opory
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (2.9 + 26.2) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru