Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Opatrovnictví nezletilých

Kurz: Opatrovnictví nezletilých

Opatrovnictví nezletilých

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Zejména úředníci a vedoucí úředníci, kteří vykonávají agendu sociálně-právní ochrany dětí.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky s vybranými oblastmi problematiky opatrovnictví nezletilých a na zajímavých kazuistikách ukázat správný postup úředníků při vykonávání opatrovnictví u nezletilých.

Program

V průběhu kurzu se budeme věnovat právnímu rámci vztahů mezi rodiči a dětmi, výkonu opatrovnictví v občanském, správním a trestním řízení. Seznámíte se s důvody k výkonu opatrovnictví a zvláštními situacemi k ustanovení opatrovníka (např.ochrana jména dítěte, náhrada souhlasu rodičů k poskytnutí zdravotní péče - nový zákon o zdravotních službách). Probereme změny v opatrovnictví podle nového občanského zákoníku a roli orgánů SPOD při výkonu opatrovnictví v současnosti a podle nové právní úpravy v občanském zákoníku. Zajímavé kazuistiky se dotknou také problematiky opatrovnictví v případech ochrany majetku nezletilých. Součástí kurzu bude i diskuze a odpovědi na vaše konkrétní dotazy.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz
tel. 224 241 283, mobil: 733 129 063

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel: 974 863 505

Odborná literatura

Ochrana týraného a zneužívaného dítěte – autorka JUDr. Špeciánová – nakladatelství Linde s.r.o, Praha 3, Jeseniova 1
Vybrané mezinárodní dokumenty v péči o rodinu a děti – uspořádala JUDr. Novotná,mgr. Šťastná- vydalo MPSV 2000
Zákon o rodině – komentář, nakladatelství C.H.BECK
Sociálně-právní ochrana dětí, právní rukověť, autorky JUDr. V. Novotná, mgr. L. Krausová, nakladatelství ASPI Wolters Kluwer, 2006

Právní předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
Sdělení MZV č. 38/1998 Sb., o sjednání Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů
Sdělení MZV č. 43/ 2000 Sb.m.s. o přijetí Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení
Sdělení MZV č. 141/2001 Sb.m. s. o přijetí Úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí
Sdělení MZV č. 91/2005 Sb.m.s. o sjednání Úmluvy o styku s dětmi
Zákon č. 40/ 2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších přepisů
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním,ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 141/ 1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (6.5 + 34.5) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru