Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Hospodaření školských příspěvkových organizací

Kurz: Hospodaření školských příspěvkových organizací

Hospodaření školských příspěvkových organizací

Rozsah 6 hodin

Cena 990 Kč

Místo konání Praha

Lektor(ka)

PhDr. Dagmar GRAUOVÁ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci a úředníci územních samosprávných celků, zabývající se oblastí školství.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Cílem je seznámit příslušné úředníky územních samosprávných celků (zejména odborů školství) s problematikou hospodaření školských - legislativou, hospodařením, tvorbou rozpočtu a kontrolou.

Program

Základní právní předpisy upravující hospodaření školských příspěvkových organizací
- zákon č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
- prováděcí vyhlášky a nařízení vlády
Hospodaření příspěvkové organizace
- pravidlo hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti
- zdroje peněžních prostředků: rozpočtové, mimorozpočtové, příspěvky, dotace, příplatky
- fondy příspěvkových organizací, účel, tvorba, použití
- hospodaření s majetkem (svěřeným, vlastním)
Rozpočet příspěvkové organizace
- skladba rozpočtu
- tvorba
- proces schvalování
- plnění rozpočtu, rozbory hospodaření
- porušení rozpočtové kázně
- opatření ke zlepšení hospodaření
Vnitřní kontrolní systém
- povinnosti ředitele/ředitelky školy a školského zařízení
- systém řízení rizik
- řídící kontrola, systém a fáze řídící kontroly
- vnitřní směrnice

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Ing. Jaroslav Vobr, j.vob@institutpraha.cz, tel. 224 241 279

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505

Právní předpisy

Zákon č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
včetně příslušných prováděcích vyhlášek a nařízení vlády
 

Termíny konání kurzu

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
29. 3. 2018 2PKKOPZA181000 Praha PhDr. Dagmar GRAUOVÁ 990 Kč

Omluva

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (47.3 + 46.3) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru