Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Bezdomovectví - řešitelný problém

Kurz: Bezdomovectví - řešitelný problém

Bezdomovectví - řešitelný problém?

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci, úředníci územních samosprávných celků a zastupitelé, kteří se problematikou bezdomovectví zabývají.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Cílem vzdělávacího programu je seznámit posluchače s problematikou bezdomovectví z několika pohledů a nastínit možnosti řešení jak v současnosti, tak do budoucnosti, která bude významně ovlivěna změnami legislativy zejména v sociální oblasti.

Program

V úvodní části se budeme věnovat historii bezdomovectví v ČR, charakteristice bezdomovectví, mapování nejvíce ohrožených skupin a největším problémům lidí bez přístřeší. Další část bude věnována legislativě, která se k problematice lidí bez přístřeší nějakým způsobem vztahuje a také dopadu legislativních změn do praxe.Dále se seznámíte se službami, které bezdomovci využívají a jejich poskytovateli (veřejná správa, policie, zdravotnictví, neziskové organizace). Pozornost zaměříme na koncepce řešení problému a na zajímavé kazuistiky.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz, ( 224 241 283, 733 129 063)

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel: 974 863 505

Odborná literatura

Hradecký, I., aj. Definice a typologie bezdomovství. Praha: Naděje, 2007. ISBN 978-80-86451-13-8

Šupková, D. (2007): Zdravotní péče o bezdomovce. Praha: Naděje, 2007. ISBN 978-80-247-2245-0

Horáková, M. (1997): Současné podoby bezdomovství v České republice. Pilotní sonda. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

Hradecká, Vlastimila - Hradecký, Ilja, Bezdomovectví - extrémní vyloučení, Praha: Naděje 1996

Hradecký, Ilja, Jak spočítat bezdomovce, Brno: Sociální práce 2004/4

Janata, Z., Kotýnková, M. (2002): K bezdomovství a možnostem jeho prevence. Homelessness and possible preventive action. In: Sociální politika. 28/2002, č. 11, S. 3 - 6.

Kozáková, J. (1997/1998a): "Bezdomovství" - specifická forma bydlení a životního stylu. In: Geografické rozhledy, ročník 1997/1998, č.3, str.85 - 88.

Národní akční plán sociálního začleňování 2004-2006, Praha: MPSV 2005

Sčítání bezdomovců Praha 2004, zpráva o projektu, Praha: Arcidiecézní charita, Armáda spásy, MCSSP, Naděje

Zjevné bezdomovství v Praze, analýza a návrhy řešení problematiky pro zimní období, Praha: MCSSP 2003

Kol. aut. (2003): Příklady nejlepší praxe v boji proti bezdomovství. Praha: Naděje.

Právní předpisy

Usnesení Předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, Listina základních práv a svobod
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění
Vyhláška č. 505/2006 Sb., v platném znění
Vyhláška č. 182/1991 Sb., v platném znění

 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (24.7 + 46.6) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru