Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část ZPF

Kurz: Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část ZPF

Vzdělávání vedoucích úředníků - zvláštní část (modul zaměřený na správní činnost při ochraně zemědělského půdního fondu)

Rozsah 6 hodin

Cena 990 Kč

Místo konání Praha

Lektor(ka)

Ing. Helena BENDOVÁ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Vzdělávání vedoucích úředníků

Cíl

Seznámit vedoucí úředníky se správními činnostmi vykonávanými podřízenými úředníky.

Program

- správní činnosti vykonávané podřízenými úředníky
- přehled právních předpisů
- aktuální novelizace
- problémové záležitosti
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/VEPO-13/2012-Z. Koná se od 9:00 do 14:30.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Jana Malinovská, j.mal@institutpraha.cz, tel: 224 142 482

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505

Právní předpisy

zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů; metodického pokynu MŽP č. j. OOLP/1067/96, k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpis; zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška MMR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.


 

Termíny konání kurzu

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
30. 5. 2018 2PKVUE2A181000 Praha Ing. Helena BENDOVÁ 990 Kč

Omluva

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (34.1 + 34.6) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru