Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Ochrana dřevin a ochrana významných krajinných prvků

Kurz: Ochrana dřevin a ochrana významných krajinných prvků

Ochrana dřevin a ochrana významných krajinných prvků

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci a úředníci územních samosprávných celků a vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci ústřední státní správy.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Seznámit vedoucí úředníky a úředníky územních samosprávných celků a vedoucí zaměstnance a zaměstnance ústřední státní správy s aktuálně platnou právní úpravou ochrany dřevin rostoucích mimo les podle zákona o ochraně přírody a krajiny, a to včetně souvislostí s ochranou jiných chráněných částí přírody a seznámit s principy ochrany významných krajinných prvků. Kurz je zaměřen na praktický výkon státní správy.

Program

Akreditace MVČR: AK/PV-600/2011-Z a AK/VE-380/2011-Z.

Dozvíte se o aktuální právní úpravě ochrany dřevin podle zákona o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky č. 189/2013 Sb.; postavení ochrany dřevin a významných krajinných prvků (VKP) v systematice zákona; budou Vám objasněny vazby ochrany dřevin s ochranou jiných chráněných částí přírody a souvislosti s jinou právní úpravou (např. zákon o vodách, zákon o pozemních komunikacích, zákon o státní památkové péči); budete zvládat základní praktické problémy výkonu státní správy na úseku ochrany dřevin; naučíte se zákonné postupy při aplikaci ochrany významných krajinných prvků; prohloubíte si znalosti o odpovědnosti za přestupky a jiné správní delikty týkající se dřevin a významných krajinných prvků (přestupky a protiprávní jednání právnických osob a fyzických osoby při podnikatelské činnosti); předáme Vám zkušenosti z rozhodovací praxe a z judikatury soudů; dozvíte se aktuální stav právní úpravy v ochraně přírody.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Dagmar Mladičová, d.mla@institutpraha.cz, tel.: 224 142 482, 732 999 007

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel: 974 863 505

Právní předpisy

Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (31.4 + 42.6) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru