Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část SPO

Kurz: Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část SPO

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků zvláštní část (modul zaměřený na správní činnosti při sociálně-právní ochraně dětí)

Rozsah 6 hodin

Cena 990 Kč

Místo konání Praha

Lektor(ka)

JUDr. Věra NOVOTNÁ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci a vedoucí úřadů územních samosprávných celků.

Typ prohlubování kvalifikace

Vzdělávání vedoucích úředníků

Cíl

Získání základního přehledu o jednotlivých správních činnostech stanovených prováděcím právním předpisem vykonávaných podřízenými úředníky.

Program

Přehled o správní činnosti při sociálně-právní ochraně dětí
- aktuální novelizace
- problémové záležitosti - diskuse
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/VEPO-24/2012-Z. Koná se od 9:00 do 14:30.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Jana Malinovská, j.mal@institutpraha.cz, tel: 224 142 482
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505

Právní předpisy

zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/ 2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších přepisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/ 1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte, sdělení MZV č. 38/1998 Sb., o sjednání Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů, sdělení MZV č. 43/ 2000 Sb.m.s. o přijetí Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, sdělení MZV č. 132/2000 Sb.m.s. o přijetí Evropské úmluvy o osvojení, Sdělení MZV č. 54/2001 Sb.m.s. o přijetí Evropské úmluvy o výkonu práv dětí, sdělení MZV č. 141/2001 Sb.m.s. o přijetí Úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí, sdělení MZV č. 91/2005 Sb.m.s. o sjednání Úmluvy o styku s dětmi, nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. 11. 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozsudků ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000.

 

Termíny konání kurzu

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
11. 6. 2018 2PKVUA2A181000 Praha JUDr. Věra NOVOTNÁ 990 Kč

Omluva

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (41.1 + 10.9) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru