Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Silniční doprava

Kurz: ZOZ - Silniční doprava

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v silniční dopravě

Rozsah 32 hodin

Cena 17 040 Kč

Místo konání Benešov

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků, kteří se připravují na zkoušku k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon výše uvedené správní činnosti

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správní činnosti v silniční dopravě, příprava pro úspěšné složení písemné a ústní zkoušky zvláštní odborné způsobilosti

Program

Obecná část: Základní principy organizace a činnosti veřejné správy, územní samosprávné celky, správní řád, řešení případových studií a praktických úkolů, práce s právními předpisy, cvičné testy.
Zvláštní část: Zákon o silniční dopravě, nákladní doprava, osobní linková doprava, taxislužba, sociální předpisy v silniční dopravě, procvičování.

Kontaktní osoba

Mgr. Václav Melichar, v.mel@institutpraha.cz, 224 241 283
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, 974 863 520

Právní předpisy

• Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
• Vyhláška č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy
• Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
• Sdělení MZV 62/2010 Sb.m.s, o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění pozdějších předpisů
• Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy,
• Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 165/2014, o tachografech v silniční dopravě,
• Nařízení Rady (EHS) č. 881/92, o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 484/02, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 881/92 pro účely zavedení osvědčení řidiče
• Nařízení Rady (EHS) č. 3916/90, o opatřeních v případě krize na trhu silniční přepravy zboží

Předpisy související:

• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
• Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
• Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (§§ 2, 5, položka 34), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů
• Nařízení EP a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici
• Nařízení EP a Rady (EU) č. 181/2011, o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004
• Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
17. 9. 2018 - 29. 11. 2018 1OZODOPB182000 Benešov Odborníci na ZOZ 17 040 Kč

Omluva

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (48.9 + 27.1) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru