Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Finanční hospodaření ÚSC

Kurz: ZOZ - Finanční hospodaření ÚSC

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu

Rozsah 28 hodin

Cena od 8 300 Kč

Místa konání Benešov, Praha

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ, odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění základních znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správních činností při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu

Program

Obecná část:

Základní principy organizace a činnosti veřejné správy, územní samosprávné celky, správní řád, řešení případových studií a praktických úkolů, práce s právními předpisy, cvičné testy.

Zvláštní část:

Finanční hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, státní rozpočet, státní fondy, rozpočtová skladba, přezkoumání hospodaření, rozpočtové určení daní, místní poplatky, soustava veřejných rozpočtů, finanční kontrola ve veřejné správě, procvičování.

Časový harmonogram kurzu zvláštní části ZOZ FIN :
Pondělí 10:00 – 18:00 hod.
Úterý 08:00 – 16:00 hod.
Středa 08:00 – 16:00 hod.
Čtvrtek 08:00 – 11:30 hod.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:

Mgr. Petr Kuš, telefon: 224 241 278, e-mail: p.kus@institutpraha.cz,

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:

Zina Holubová, telefon: 974 863 520, e-mail: z.hol@institutpraha.cz

Odborná literatura

Peterová H.: Finanční hospodaření územních samosprávných celků. Institut pro veřejnou správu Praha, 2016.

Právní předpisy

1. Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
2. Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
3. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
4. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
5. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
6. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
7. Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
8. Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
9. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
10. Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
11. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
12. Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
13. Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
14. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
15. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
23. 4. 2018 - 14. 6. 2018 1OZOFINC181000 Benešov Odborníci na ZOZ 17 040 Kč
18. 6. 2018 - 25. 9. 2018 1OZOFIND181000 Benešov Odborníci na ZOZ 17 040 Kč
10. 9. 2018 - 13. 11. 2018 1OZOFINE182000 Benešov Odborníci na ZOZ 17 040 Kč
10. 9. 2018 - 27. 11. 2018 1OZOFINF182000 Benešov Odborníci na ZOZ 17 040 Kč
4. 6. 2018 - 25. 9. 2018 1OZOFINJ181000 Benešov odborníci na ZOZ 17 040 Kč
4. 6. 2018 - 27. 9. 2018 1OZOFINK181000 Benešov odborníci na ZOZ 17 040 Kč
22. 10. 2018 - 13. 12. 2018 1OZOFINL182000 Praha Odborníci na ZOZ 8 300 Kč
22. 10. 2018 - 20. 12. 2018 1OZOFINM182000 Praha Odborníci na ZOZ 8 300 Kč

Omluva

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (41.0 + 4.3) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru