Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Ochrana před účinky chemických látek

Kurz: ZOZ - Ochrana před účinky chemických látek

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi

Rozsah 60 hodin

Cena 22 040 Kč

Místa konání Př. Benešov, Zk. Praha

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správních činností při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi

Program

obecná část:
Základní principy organizace a činnosti veřejné správy, územní samosprávné celky, správní řád, případové studie a praktické úkoly, práce s právními předpisy, cvičné testy.

zvláštní část:
Právní úprava prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi. Zařazení objektu do příslušné skupiny. Bezpečnostní dokumentace. Havarijní plánování. Informování veřejnosti. Poučení ze závažných havárií. Kontrola. Výkon veřejné správy. Registrace, hodnocení, povolování a omezování, klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí. Posouzení návrhu bezpečnostní dokumentace. Posouzení rizik závažné havárie. Systém řízení bezpečnosti. Preventivní bezpečnostní opatření k omezení vzniku a následků závažné havárie. Opakování a procvičování.

Výuka zvláštní části ZOZ obvykle probíhá formou 3denních konzultací (v rámci aplikace § 37 zákona č. 312/2002 Sb.).

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Petr Kuš, p.kus@institutpraha.cz, telefon: 224 241 278

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, telefon: 974 863 520

Právní předpisy

Základní právní předpisy:
• Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií)
• Vyhláška č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B
• Vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře
• Vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku
• Vyhláška č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
• Vyhláška č. 229/2015 Sb., o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole

Související právní předpisy:
• Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci označování a balení chemických látek a směsí
• Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
• Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
3. 9. 2018 - 28. 11. 2018 1OZCHLPB182000 Př. Benešov
Zk. Praha
Odborníci na ZOZ 22 040 Kč

Omluva

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (7.4 + 48.1) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru