Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » PV Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi - řešení případových studií

Kurz: PV Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi - řešení případových studií

PV Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi - řešení případových studií

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci a vedoucí úředníci zabývající se zejména agendou sociálně-právní ochrany dětí.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Cílem vzdělávacího programu je na případech z praxe dokumentovat působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí a ukázat správné postupy při řešení konkrétních kazuistik.

Program

Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí při zajištění práva dítěte na

- ochranu života a zdraví
- před týráním, sexuálním zneužíváním, zanedbáváním
- stýkání se s oběma rodiči a prarodiči, sourozenci a jinými fyzickými osobami
- náhradní rodinnou péči
- na ochranu majetku
- na vyjádření se k řešení jeho situace při rozchodu rodičů a přemístění do zahraničí
- na ochranu před exekucí

Účastníci kurzu budou společně řešit složité kauzy ve vzájemné spolupráci a za vedení lektora a též se seznámí s postupy již ukončených složitých případů.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz, ( 224 241 283, 733 129 063)

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel: 974 863 505

Právní předpisy

zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
zákon č. 94/1963 Sb., o rodině,
zákon č 40/1964 Sb., občanský zákoník,
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
zákon č. 140/ 2009 Sb., trestní zákoník,
zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním,
zákon č. 141/ 1961 Sb., o trestním řízení soudním,
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (9.7 + 28.4) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru