Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Aplikace zákona č. 361/2000 Sb., v oblasti řidičských oprávnění a řidičských průkazů do praxe

Kurz: Aplikace zákona č. 361/2000 Sb., v oblasti řidičských oprávnění a řidičských průkazů do praxe

Aplikace zákona č. 361/2000 Sb., v oblasti řidičských oprávnění a řidičských průkazů do praxe

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, kteří vykonávají správní činnosti v oblasti řidičských oprávnění a řidičských průkazů.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Prohloubit znalosti a dovednosti výše uvedené cílové skupiny v oblasti řidičských oprávnění a řidičských průkazů a zároveň seznámit cílovou skupinu se aplikací zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu - v oblasti řidičských oprávnění a řidičských průkazů.

Program

I. Základní informace o novinkách v oblasti zákona č. 361/2000 Sb.
II. Řidičské oprávnění a řidičský průkaz
- podmínky pro udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu
- dopravně psychologické vyšetření
- odnětí řidičského oprávnění
- vrácení řidičského oprávnění (prokázání zdravotní způsobilosti)
- „obvyklé bydliště“ - prokazující doklady
- čestné prohlášení

Kontaktní osoba

Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Václav Melichar (v.mel@institutpraha.cz, tel.: 224 241 283)
Přihlášky na kurz a další organizační záležitosti: Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

Právní předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

Vyhláška č. 156/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se nelze na sedadle motorového vozidla za jízdy připoutat, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících

Vyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (21.0 + 5.7) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru