Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Role ředitele školy / školského zařízení

Kurz: Role ředitele školy / školského zařízení

Role ředitele školy / školského zařízení

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci ÚSC, ředitelé škol / školských zařízení

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Cílem kurzu je představit ředitele školy/školského zařízení v komplexu jeho kompetencí/rolí, seznámit účastníky s rozsahem činností ředitele, zprostředkovat výměnu zkušeností

Program

Ředitel v roli:
- pedagoga (rozsah přímé pedagogické činnosti ředitele, sebevzdělávání, vzor pro ostatní učitele)
- manažera (tvorba politiky školy/školského zařízení, organizace života školy/školského zařízení, řízení pedagogického procesu, sběr a hodnocení informací, kontrolní činnost, intervence, implementace změn)
- zaměstnavatele (výběr, přijímání, hodnocení, odměňování, další vzdělávání pracovníků, ukončování pracovního poměru, plnění povinností)
- správního orgánu (rozhodování v oblasti státní správy, náležitosti rozhodnutí, úřední deska)
- dobrého hospodáře (hospodaření školy/školského zařízení, využívání materiálních a finančních zdrojů, vnitřní kontrolní systém)
- sociálního partnera (spolupráce se zřizovatelem, školskou radou, rodiči, žákovským parlamentem, dalšími partnery)
- člověka (ve škole - rádce, pomocník, ochránce, doma – partner, rodič, přítel)

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Ing. Jaroslav Vobr, j.vob@institutpraha.cz, tel.: 224 241 279

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505

Odborná literatura

Časopis Řízení školy

Právní předpisy

Školský zákon a prováděcí vyhlášky
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (39.2 + 14.4) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru