Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Agendové informační systémy a Informační systémy veřejné správy

Kurz: Agendové informační systémy a Informační systémy veřejné správy

Agendové informační systémy a Informační systémy veřejné správy

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci a úředníci ÚSC; Zaměstnanci ústřední státní správy

Typ prohlubování kvalifikace

e-Government

Cíl

1) umět vysvětlit pojmy agendový informační systém a informační systém veřejné správy, znát hlavní procesy řízení ISVS
2) znát hlavní povinnosti orgánů veřejné správy
3) orientovat se v příslušné legislativě
4) vysvětlit zásady nového pojetí eGovernmentu, pochopit systém čtyřvrstvé architektury eGovernmentu
5) chápat význam informační koncepce pro dlouhodobé řízení informačních systémů
6) ovládat práci se základními registry prostřednictvím AIS

Program

Informační systémy v úřadu
Hlavní procesy řízení ISVS
Práva a povinnosti Ministerstva vnitra a krajů
Hlavní povinnosti orgánů veřejné správy
Legislativa a metodický rámec
Nové pojetí eGovernmentu
Dlouhodobé řízení informačních systémů (informační koncepce)
Životní cyklus informačních systémů v úřadu
Agendové informační systémy a jejich napojení na

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Bc. Tomáš Lukšík, t.luk@institutpraha.cz, tel: 224 241 279

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505

Odborná literatura

• Metodický pokyn: Jak postupovat při plnění povinností podle Zákona o informačních systémech veřejné správy
• Metodický pokyn: Co je a co není informační systém veřejné správy
• Komentář k Vyhlášce o dlouhodobém řízení ISVS a provozní dokumentaci
• Procesní model: Dlouhodobé řízení ISVS
• Vzorové informační koncepce orgánů veřejné správy
o Vzorová úplná struktura informační koncepce
o Vzorová informační koncepce pro ústřední správní úřad
o Vzorová informační koncepce pro obec s rozšířenou působností
o Vzorová informační koncepce pro obec s pověřeným obecním úřadem
o Vzorová informační koncepce pro obec základního typu
• Metodický pokyn: Řízení kvality ISVS
• Metodika Podmínky pro připojení agendových informačních systémů k ISZR

Právní předpisy

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
Vyhláška č. 469/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích
Vyhláška č. 528/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy
Vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy
Vyhláška č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy
Vyhláška č. 53/2007 Sb., o technických a funkčních náležitostech uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní
Vyhláška č. 52/2007 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb informačních systémů veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní
Nařízení vlády č. 594/2006 Sb., o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (28.1 + 0.4) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru