Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Open data

Kurz: Open data

Open data

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci a úředníci ÚSC; Zaměstnanci ústřední státní správy

Typ prohlubování kvalifikace

e-Government

Cíl

- vysvětlit účastníkům podstatu open dat, jejich přínos pro společnost, ale i možná rizika s nimi spojená
- naučit účastníky rozlišovat různé formy dat a open dat
- pomoci účastníkům osvojit si odbornou terminologii související s problematikou open dat
- předat účastníkům návod, jak krok za krokem open data zavést na úřadu veřejné správy
- poradit účastníkům, kam (na koho) se obrátit s žádostí o pomoc při zavádění open dat do praxe úřadu
- předat účastníkům informace o užitečných zdrojích informací k tématu kurzu (související legislativě, webových - stránkách a odborné literatuře) a o již existujících zajímavých aplikacích open dat

Program

Co jsou open data
Forma a kvalita open dat
Přínosy open dat
Související legislativa
Způsob zavedení do praxe

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Ing. Jaroslav Vobr, j.vob@institutpraha.cz, tel: 224 241 279

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505

Odborná literatura

P. Mates, K. Neuwirt: „Právní úprava ochrany osobních údajů v ČR“
JUDr. Pavel Mates: „Ochrana osobních údajů“
JUDr. Alena Kučerová a kolektiv: „Zákon o ochraně osobních údajů - komentář“
Miroslava Matoušová a kolektiv: „Ochrana osobních údajů v otázkách a odpovědích“
JUDr. Jiří Maštalka: „Osobní údaje, právo a my“
JUDr. Alena Kučerová, Mgr. František Nonnemann: „Ochrana osobních údajů v otázkách a odpovědích”
JUDr. Alena Kučerová, Mgr. František Nonnemann: „Ochrana osobních údajů v praktických příkladech“
JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková: „Ochrana osobních údajů v aplikační praxi“
JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková: „Ochrana osobních údajů z pohledu zvláštních právních úprav”
JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková: „Zpracování osobních údajů obcemi“
Úřad pro ochranu osobních údajů: „Příručka o ochraně údajů při jejich zpracování policií“
JUDr. Jakub Morávek: „Průvodce ochranou osobních údajů v pracovněprávní agendě”
Pavel Mates: „Ochrana soukromí ve správním právu“

Právní předpisy

V České republice nejsou k červnu 2014 open data v legislativě nijak zakotvena, ale zároveň nejsou ani omezena s výjimkou chráněných informací (bezpečnost, osobní údaje apod.) Nicméně připravuje se implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/37/ES, kterou se mění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru.

Implementace se pravděpodobně bude provádět skrze novelu zákona o informačních systémech veřejné správy a zákona o svobodném přístupu k informacím. Příprava těchto novel je v době psaní tohoto dokumentu v začátcích a tak není jasné, zda budou open data pro některé oblasti uložena jako povinnost nebo zůstanou zcela dobrovolná. Zároveň se také diskutuje odklad případných povinností pro samosprávy až o dva roky. Jistým je nyní pouze to, že bude vymezen pojem open data (možná v překladu otevřená data) a bude zřízen státní katalog open dat. Diskutována je také možnost, že čerpání některých dotací bude podmíněno zveřejněním open dat.

V současnosti se tedy problematiky open dat dotýkají následující právní předpisy:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru ve znění pozdější úpravy Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/37/ES.
- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
- Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
- Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (21.8 + 31.8) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru