Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Využívání interní komunikace ke zvyšování efektivity úřadu

Kurz: Využívání interní komunikace ke zvyšování efektivity úřadu

Využívání interní komunikace ke zvyšování efektivity úřadu

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vzdělávací program je určen úředníkům a vedoucím úředníkům a dalším zájemcům o téma interní komunikace.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Cílem vzdělávacího programu je přiblížit zájemcům význam interní komunikace pro efektivní a bezproblémový chod pracovního kolektivu, předvést jim možnosti, nástroje a postupy používané v interní komunikaci a ukázat, jak s nimi pracovat v konkrétních podmínkách.

Program

Interní komunikace je důležitým nástrojem ke zvyšování efektivity činnosti pracovních kolektivů, slouží rovněž k formování a upevňování firemní kultury, významně se může podílet na pocitu spokojenosti zaměstnanců, pomáhá překonávat obtížná období a zvládat náročné úkoly. To vše za předpokladu, že je správně nastavená a používaná. PhDr. Aleš Hradečný, který má s touto oblastí komunikace bohaté praktické zkušenosti, vám ukáže, jak přínosná může interní komunikace být, ale i jaké jsou důsledky její nefunkčnosti. Seznámíte se s nástroji a procesy, které interní komunikace využívá a naučíte se vybrat si takové, které můžete uplatnit ve vašich podmínkách. Součástí kurzu jsou praktické příklady a dostatek prostoru je věnován diskuzi.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz
tel. 224 241 283, mobil: 733 129 063

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel: 974 863 505

Odborná literatura

• ARMSTRONG, Michael. Armstrong´s handbook of human resource management practice. 11. London : Kogan Page, 2009.
• HOLÁ, Jana. Interní komunikace ve firmě. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2006.
• TOMŠÍK, Pavel. Teorie motivace a odměňování pro řízení lidských zdrojů. 1. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005.
• VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací : Efektivní komunikace v praxi. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008.
• VYSEKALOVÁ, Jitka; MIKEŠ, Jiří. Image a firemní identita. 1. vyd. Praha : Grada, 2009.
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (1.8 + 37.1) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru