Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Bodové hodnocení řidičů se zaměřením na námitkové řízení

Kurz: Bodové hodnocení řidičů se zaměřením na námitkové řízení

Bodové hodnocení řidičů se zaměřením na námitkové řízení

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, kteří vykonávají správní činnosti v oblasti řidičských oprávnění a řidičských průkazů.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Cílem kurzu je prohloubit znalosti úředníků územních samosprávných celků z hlediska postupů správního orgánu v oblasti námitkového řízení, které se týká záznamu bodů v registru řidičů.

Program

I. Bodové hodnocení řidičů v souvislostech
- započítávání bodů a jejich záznam
- pozbytí řidičského oprávnění - po dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče
- po uložené sankci nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení všech motorových vozidel
- oznámení, rozhodnutí a jejich doručování v rámci bodového systému

II. Námitkové řízení týkající se provedených záznamů bodů v registru řidičů
- námitky proti provedení záznamu bodů v bodovém hodnocení
- postup správního orgánu při vyřizování námitek
- odvolací řízení v rámci bodového hodnocení řidičů

III. Příklady dobré praxe, diskuse, konzultace k problematice

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Václav Melichar, v.mel@institutpraha.cz, tel: 224 241 283
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505

Odborná literatura

Bušta P., Kněžínek J., Seidl A.: Zákon o silničním provozu s komentářem, Lenka Buštová - Venice Music Production, Praha 2005
Bušta P., Přikryl V.: Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla s komentářem a souvisejícími předpisy, Lenka Buštová - Venice Music Production, Praha 2004
Černý J., Horzinková E., Kučerová H.: Přestupkové řízení, 9. vydání, Linde Praha, Praha 2005
Červený Z., Šlauf V.: Přestupkové právo, 13. vydání, Linde Praha, Praha 2006
Hrabák J., Nahodil T.: Nový správní řád a zákon související s odkazy a výkladovými poznámkami, ASPI, Praha 2005
Kučerová H.: Dopravní přestupky v praxi, Linde Praha, Praha 2002
Leitner M., Lukášek V., Kopecký Z.: Zákon o provozu na pozemních komunikacích, 3. vydání, Linde Praha 2006
Ondruš R.: Správní řád - nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkami, Linde Praha, Praha 2005
Porada V. a kol.: Silniční dopravní nehoda v teorii a praxi, Linde Praha, Praha 2000
Vopálka V., Mikule V., Šimůnková V., Šolín M.: Soudní řád správní - komentář, C.H.Beck, Praha 2004

Právní předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

Vyhláška č. 156/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se nelze na sedadle motorového vozidla za jízdy připoutat, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících

Vyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (49.8 + 19.8) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru