Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Řidičské průkazy

Kurz: ZOZ - Řidičské průkazy

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech.

Rozsah 32 hodin

Cena 17 040 Kč

Místo konání Benešov

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

úředníci územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění základních znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správních činností při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech

Program

obecná část:
Základní principy organizace a činnosti veřejné správy, územní samosprávné celky, správní řád, řešení případových studií a praktických
úkolů, práce s právními předpisy, cvičné testy.
zvláštní část:
Řidičské oprávnění - skupiny a podskupiny řidičských oprávnění, podmínky udělení a držení řidičského oprávnění, práce s řidičským oprávněním - udělení a rozšíření, podmínění a omezení, odnětí a vzdání se řidičského oprávnění, pozbytí a pozastavení řidičského oprávnění, zdravotní a odborná způsobilost, vrácení řidičského oprávnění. Řidičský průkaz - druhy řidičských průkazů, zapisované údaje, změna údajů, vydání řidičského průkazu, paměťová karta řidiče, odevzdání a vrácení řidičského průkazu, ztráta, odcizení, poškození nebo zničení, výměny, neplatnost řidičských průkazů, zadržení řidičského průkazu. Osvědčení profesní způsobilosti řidiče - zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, vstupní školení, pravidelné školení, akreditovaná střediska, výuka, výcvik, zkouška, průkaz profesní způsobilosti řidiče (PPZŘ, CPC). Registr řidičů. Centrální registr řidičů. Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem - započítávání bodů, vrácení řidičského oprávnění,odečítání bodů. Působnost ministerstev, krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a Policie ČR. Základy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Konzultace k problematice.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Václav Melichar, v.mel@institutpraha.cz, tel. 224 241 283
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, tel. 974 863 520

Odborná literatura

Pravidla silničního provozu podle stavu k 14.4.2009 (č. 727), Sagit Ostrava-Hrabůvka, 2009

Hrabák J., Nahodil T.: Nový správní řád a zákon související s odkazy a výkladovými poznámkami, ASPI, Praha 2005

Leitner M., Lukášek V., Kopecký Z.: Zákon o provozu na pozemních komunikacích, 3. vydání, Linde Praha 2006

Ondruš R.: Správní řád - nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkami, Linde Praha, Praha 2005

Řidičské průkazy – Evropská unie a Evropský hospodářský prostor, Úřad pro úřední tisky

Evropských společenství, Lucemburk, 2005

Právní předpisy

Úmluvy o silničním provozu, Ženeva 1949, Vídeň 1968

Směrnice Rady 91/439/EHS o řidičských průkazech v platném znění

Směrnice komise 2000/56/ES, kterou se mění Směrnice Rady 91/439/EHS o řidičských průkazech

Směrnice Komise 2008/65/ES, kterou se mění Směrnice Rady 91/439/EHS o řidičských průkazech

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/EC o řidičských průkazech

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

Vyhláška č. 156/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se nelze na sedadle motorového vozidla za jízdy připoutat, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících

Vyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče
 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
23. 4. 2018 - 21. 6. 2018 1OZRORPB181000 Benešov Odborníci na ZOZ 17 040 Kč
10. 9. 2018 - 27. 11. 2018 1OZRORPC182000 Benešov Odborníci na ZOZ 17 040 Kč

Omluva

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (22.7 + 32.5) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru