Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Hospodaření s finančními aktivy a majetkem obcí

Kurz: Hospodaření s finančními aktivy a majetkem obcí

Hospodaření s finančními aktivy a majetkem obcí

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci, vedoucí úředníci a tajemníci obecních úřadů, starostové, radní a další zastupitelé obcí.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Přispět k rozvoji znalostí a dovedností potřebných pro efektivní hospodaření v podmínkách územní samosprávy, poskytnout platformu pro výměnu zkušeností moderovanou zkušenými prakticky zaměřenými lektory.

Program

1. Hospodaření obce podle rozpočtu
2. Plánování v rozpočtovém hospodaření v souvislosti se stavem majetku
3. Tvorba programů obnovy majetku v podmínkách obce
4. Tvorba akčních plánů a projektových zásobníků v návaznosti na strategické cíle územní samosprávy

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Petr Kuš, p.kus@institutpraha.cz, telefon 224 241 278

Přihlášky na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, telefon 974 863 505

Odborná literatura

Peterová H.: Finanční hospodaření územních samosprávných celků. Institut pro veřejnou správu Praha, 2014.

Právní předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (8.5 + 49.7) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru