Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Kybernetická bezpečnost

Kurz: Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost

Forma

Prezenční

Cílová skupina

správci významných informačních systémů a kritické informační infrastruktury, organizace podřízené ministerstvům, zaměstnanci krajských úřadů, další správní úřady

Typ prohlubování kvalifikace

e-Government

Cíl

Cílem úvodní části je účastníky stručně seznámit s důvody vzniku zákona, s riziky kyberprostoru a na praktických příkladech zdůraznit nebezpečí kybernetických útoků a nutnost ochrany informačních systémů a kritické informační infrastruktury. Účastníci budou informováni o hlavních aktérech (zejm. o týmech vládního a národního CERTu a proč jsou důležité) a roli NBÚ.
Bude vyjasněna problematika managementu kybernetické bezpečnosti a analýza aktiv a od ní odvislého nastavení příslušných základních bezpečnostních principů.
Účastníci se rovněž dozví o opatřeních v oblasti fyzické bezpečnosti, ověřování identity uživatelů, nástrojích pro ochranu před škodlivým kódem, zaznamenávání činností kritické informační infrastruktury (KII) a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů, detekci a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí a získají přehled nástrojů, s důrazem na open-source, bezplatná řešení a kritéria výběru těchto systémů.

Program

1. den - Legislativa a strategie kybernetické bezpečnosti
- Úvod do problematiky
- Základy organizace kybernetické bezpečnosti v ČR
- Zákon o kybernetické bezpečnosti
- Diskuze nad danou problematikou
- Zpětná vazba - závěrečný test

2.den - Management kybernetické bezpečnosti
- Úvod do problematiky
- Základy organizace kybernetické bezpečnosti v ČR
- Řízení rizik
- Bezpečnostní role
- Bezpečnostní opatření
- Bezpečnostní politika
- Bezpečnostní dokumentace
- Zpětná vazba - závěrečný test

3.den - Technická opatření
- Představení vyhlášky č. 316/2014 Sb.
- Seznámení s možnostmi řešení požadavků kladených ZKB prostřednictvím open-source nástrojů
- Praktické seznámení s open-source nástroji pro plnění požadavků kladených ZKB
- Srovnání open-source nástrojů s komerčními alternativami
- Praktická ukázka použití vybraných nástrojů.
- Závěrečný test

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Ing. Jaroslav Vobr, j.vob@institutpraha.cz, tel: 224 241 279


Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505

Právní předpisy

• Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
• Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
• Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
• Vyhláška č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)
• Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích
• Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (39.6 + 18.2) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru