Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Hezky česky na úřadě

Kurz: Hezky česky na úřadě

Hezky česky na úřadě

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci a úředníci ÚSC; vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci ústředních správních úřadů, volení zastupitelé.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Prohloubení dovednosti v psaní základních typů písemností
Aktualizace znalostí o pravopisu a větné skladbě
Výměna zkušeností nad ukázkami písemností úřadů a orgánů ÚSC, které účastnící přinesou na kurz

Program

1. blok Dopisy
- dopisy a jejich grafická úprava podle ČSN 01 6910
- pravopis (hlásky, písmena, slova)
2. blok Pozvánky, zápisy
- účel
- struktura
- etika
- pravopis (interpunkce)
3. blok Elektronická pošta
- specifika
- struktura
- pravopis (tvarosloví)
4. blok Osobní písemnosti představitelů obce/kraje a úřadu
- specifika
- gramatika (větná skladba)
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/PV-399/2015 - Z a AK/VE-275/2015 - Z. Koná se od 9:00 do 14:30.

Kontaktní osoba

Obsahová stránka:
Mgr. Jana Malinovská
j.mal@institutpraha.cz
+420 224 142 482

Informace o přihláškách:
Mgr. Pavlína Nováková
p.nov@institutpraha.cz
+420 974 863 505

Odborná literatura

Pravdová Markéta, Svobodová Ivana (eds.): Akademická příručka českého jazyka, 1. vydání. Praha, Academia 2014, 533 s. ISBN 978-200-2327-8
ČSN 01 6910

Právní předpisy

-
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (22.0 + 28.6) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru