Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Aplikace správního řádu v činnosti orgánů ochrany přírody

Kurz: Aplikace správního řádu v činnosti orgánů ochrany přírody

Aplikace správního řádu v činnosti orgánů ochrany přírody

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Kurz je určen úředníkům obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a úředníkům KÚ (případně též zaměstnancům správ národních parků a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR).

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Kurz má napomoci úředníkům vykonávajícím státní správu ochrany přírody ujasnit, které právní instituty mají pro správní činnosti v konkrétních případech použít a jak je správně aplikovat.

Program

Seznámení úředníků s procesními právními nástroji aplikovanými při výkonu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny.
Kdy orgán ochrany přírody vydává závazné stanovisko a kdy správní rozhodnutí.
Ve kterých případech je vedeno řízení z moci úřední a kdy je řízení zahájeno na žádost účastníka a objasnění praktických rozdílů v postupu těchto řízení.
Opatření obecné povahy a podmínky jeho vydávání.
Podmínky uzavírání veřejnoprávních smluv.

Kontaktní osoba

Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Dagmar Mladičová (d.mla@institutpraha.cz, tel.: 224 228 719)
Přihlášky na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

Odborná literatura

Časopis Ochrana přírody, rubrika Právo v ochraně přírody, volně dostupné na http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/?page=3

Právní předpisy

MIKO, Ladislav; BOROVIČKOVÁ, Hana. (ed.): Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2007. 607 s. ISBN 978-80-7179-585-8.
VEDRAL, Josef: Správní řád – komentář. 2. vydání. Praha. Bova Polygon, 2012. 1458 s. ISBN 978-80-7273-166-4.
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (17.7 + 43.7) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru