Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » EL Korupce, etika a whistleblowing

Kurz: EL Korupce, etika a whistleblowing

EL Korupce, etika a whistleblowing

Rozsah 16 hodin

Cena 100 Kč

Místo konání LMS ELEV

Lektor(ka)

Forma

Distanční (eLearning)

Cílová skupina

Veřejná správa

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Cílem kurzu je předat ucelený soubor informací o korupci, etice a whistleblowingu.

Program

Doporučená délka studia EL kurzu je 16 hodin.
Probíraná témata: korupce a související pojmy, příslušné právní předpisy a jejich vzájemná provázanost, mezinárodní úprava.

Kontaktní osoba

Informace k obsahové stránce:
Mgr. Jana Malinovská, j.mal@institutpraha.cz; 224 241 278
Informace k přihláškám:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz; 974 863 505

Odborná literatura

• Dančák, Břetislav (eds.). Korupce. Projevy a potírání v České republice a Evropské unii. Brno, 2006. Mezinárodní politologický ústav

• HORNÍK, Jan a Hana ŽUFANOVÁ. Základní minimum o korupci a trestním právu pro pedagogy středních škol. Praha: Wolters Kluwer, 2014

• CHMELÍK, Jan a Zdeněk TOMICA. Korupce a úplatkářství. Praha, 2011. Linde

• Kolektiv autorů. Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě. Skripta ke stejnojmennému vzdělávacímu programu Transparency International ČR. 2005

• PETROVSKÝ, Karel. Korupce po česku aneb korupce očima průměrného Čecha. Praha, 2007. Eurolex Bohemia

• ŠÁMAL, PAVEL a kol. Trestní zákoník II Komentář. Praha: C. H. Beck, 2010

• Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017

Právní předpisy

• Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

• Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

• Zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákoník práce

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

• Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě

• Nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu
 

Termíny konání kurzu

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
1. 6. 2018 - 30. 6. 2018 2ELKEWBC18X000 LMS ELEV 100 Kč

Omluva

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (9.8 + 1.8) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru