Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část FIN

Kurz: Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část FIN

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků - zvláštní část (modul zaměřený na správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu)

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Vzdělávání vedoucích úředníků

Cíl

Vedoucí úředníci územních samosprávných celků na kurzu získají znalosti o agendě týkající se správních činností při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu.

Program

Finanční hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkum (správní činnosti vykonávané podřízenými úředníky, přehled právních předpisů, aktuální novelizace, problémové záležitosti).
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb.pod číslem AK/VEPO - 2/2012-Z . Koná se od 9:00 do 14:30.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Jana Malinovská, j.mal@institutpraha.cz, tel: 224 142 482
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505

Právní předpisy

1. Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
2. Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
4. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
5. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
7. Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
8. Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní).
9. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
10. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
12. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
13. Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
14. Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.
15. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
16. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (17.9 + 1.6) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru