Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Ověření obecné části zvláštní odborné způsobilosti (distančně)

Kurz: Ověření obecné části zvláštní odborné způsobilosti (distančně)

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti - obecná část (distančně)

Forma

Distanční (eLearning)

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků a vedoucí úřadů územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správních činností a pro úspěšné složení zkoušky k ověření obecné části zvláštní odborné způsobilosti (včetně schopnosti aplikovat tyto znalosti a dovednosti v praxi)

Program

Řízené studium s podporou tutora formou e-mailu zahrnuje tyto výukové moduly: Veřejná správa, Zákon o obcích, Zákon o krajích, Zákon o hlavním městě Praze, Územní samosprávné celky, Správní řád, Informace o zkoušce ZOZ.

Výše uvedené studijní moduly obsahují: studijní texty, kontrolní otázky, práci s právními předpisy a další úkoly, interaktivní cvičné testy, právní předpisy v elektronické verzi.

Tento eLearningový kurz je plnohodnotnou alternativou prezenční výuky.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:

Mgr. Petr Kuš, telefon: 224 241 278, e-mail: p.kus@institutpraha.cz

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:

Zina Holubová, telefon: 974 863 520, e-mail: z.hol@institutpraha.cz

Odborná literatura

• Brůna: Veřejná správa. Institut pro místní správu Praha, 2006.
• Vavrochová + Kuš: Obecní zřízení. Institut pro místní správu Praha, 2009.
• Hrazdírová: Krajské zřízení. Institut pro místní správu Praha, 2007.
• Vedral: Zákon o hlavním městě Praze. Institut pro místní správu Praha, 2005.
• Kolektiv autorů: Správní řád – zákon č. 500/2004 Sb. (příručka). Institut pro místní správu Praha, 2005.
• Vedral: Obecné principy organizace a činnosti veřejné správy. Institut pro místní správu Praha, 2006.

Právní předpisy

• Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
• Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
• Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb.
• Zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů.
• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 501/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
• Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č.150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
• Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (1.0 + 39.2) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru