Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu (distančně)

Kurz: Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu (distančně)

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu (distančně)

Forma

Distanční (eLearning)

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správních činností při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu a pro úspěšné složení zkoušky k ověření zvláštní odborné způsobilosti (včetně schopnosti aplikovat tyto znalosti a dovednosti v praxi)

Program

Řízené studium s podporou tutora prostřednictvím e-mailu zahrnuje tyto výukové moduly: Finanční hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí; Státní rozpočet, státní fondy; Rozpočtová skladba; Přezkoumání hospodaření; Rozpočtové určení daní; Místní poplatky; Soustava veřejných rozpočtů; Finanční kontrola ve veřejné správě.

Výše uvedené studijní moduly obsahují: studijní texty, kontrolní otázky, práci s právními předpisy a další úkoly, interaktivní cvičné testy, právní předpisy v elektronické verzi.

Tento eLearningový kurz je plnohodnotnou alternativou prezenční výuky.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:

Mgr. Petr Kuš, telefon: 224 241 278, e-mail: p.kus@institutpraha.cz

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:

Zina Holubová, telefon: 974 863 520, e-mail: z.hol@institutpraha.cz

Odborná literatura

1. Kotrba R., Velíšková A.: Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků (s komentářem). Ekonomická a informační agentura Hradec Králové, 2004.
2. Melion M.: Finance územních samospráv včetně dodatku. Ekonomická a informační agentura Hradec Králové, 2000.
3. Peterová H.: Finanční hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkoumávání. Institut pro místní správu Praha, 2008.
4. Nováková I., Velíšková A.: Finanční kontrola ve veřejné správě v dotazech a odpovědích. BOVA POLYGON Praha, 2005.

Právní předpisy

1. Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
2. Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
4. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
5. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
7. Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
8. Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní).
9. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
10. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
12. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
13. Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
14. Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.
15. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
16. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (4.5 + 9.6) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru