Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Hodnocení a odměňování zaměstnanců

Kurz: Hodnocení a odměňování zaměstnanců

Hodnocení a odměňování zaměstnanců v podmínkách ÚSC

Rozsah 6 hodin

Cena 990 Kč

Místo konání Praha

Lektor(ka)

Mgr. Ing. Jiří HOŘÁNEK

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci a úředníci územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Seznámit vedoucí zaměstnance obecních úřadů i zřizovaných organizací s možnostmi řešení nejčastějších problémů v běžné praxi hodnocení a odměňování zaměstnanců; důraz bude položen na řešení konkrétních problémů a dotazů vznesených písemně předem nebo na místě ústně.

Program

Obsah: postavení zaměstnanců ve veřejné správě, rozdíl mezi zaměstnanci a úředníky, objasnění úlohy statutárního orgánu zaměstnavatele, povinnosti vedoucích zaměstnanců, možnosti hodnocení zaměstnanců, motivace, odměňování, informace o platu, benefity.

Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/PV-337/2017-Z a AK/VE-184/2017-Z.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Jana Malinovská, j.mal@institutpraha.cz, tel: 224 241 719
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, 974 863 505

Odborná literatura

Hendrych D.: Správní věda. Teorie veřejné správy, 3. vydání, Wolters Kluwer ČR, Praha 2009
Sládeček V.: Obecné správní právo, 3. vydání, Wolters Kluwer ČR, Praha 2013
Vedral J.: Správní řád - komentář, 2. vydání, Polygon, Praha 2012
Vedral J. a kol.: Zákon o obcích - komentář, C. H. Beck, Praha 2008
Jouza L.: Zákoník práce - komentář, 3. vydání, Polygon, Praha 2010
K. Eliáš, M. Zuklínová, J. Gaňo, Marek Svatoš: Nový občanský zákoník - s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem, 1. vydání, Sagit, Praha 2013
Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. Praha, Grada Publishing 2007
Bednářová, D., Molek, J., Rolínek, L., Zilvar, J.: Management. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 1. vydání, 2005
Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů Základy moderní personalistiky. Praha, Management Press, 2003


 

Termíny konání kurzu

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
9. 5. 2018 2PKHODZA181000 Praha Mgr. Ing. Jiří HOŘÁNEK 990 Kč

Omluva

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (30.6 + 31.3) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru