Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část HOKS

Kurz: Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část HOKS

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků - zvláštní část (modul zaměřený na správní činnosti při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy)

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci a vedoucí úřadů územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Vzdělávání vedoucích úředníků

Cíl

Získání základního přehledu o jednotlivých správních činnostech stanovených prováděcím právním předpisem vykonávaných podřízenými úředníky

Program

Příprava a realizace hospodářských opatření pro krizové stavy
- základní pojmy, principy fungování a nástroje realizace hospodářských opatření pro krizové
stavy
- přehled právních předpisů
- místo a úloha správních úřadů při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy
- systém plánování věcných zdrojů pro krizové situace a informační podpora
- systém vyžadování věcných zdrojů za krizové situace
- zajišťování opatření ropné nouze
- problémové záležitosti - diskuse

Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/VEPO-15/2012-Z.
Koná se od 9:00 do 14:30.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Jana Malinovská, j.mal@institutpraha.cz, tel: 224 142 482

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505

Právní předpisy

 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ve znění pozdějších předpisů
 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
 Vyhláška SSHR č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy ve znění pozdějších předpisů
 Nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu
 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů.
 Metodika vyžadování věcných zdrojů za krizových situací, schválená usnesením vlády ČR ze dne 7.4.2003 č. 345
 Metodika činnosti při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému hospodářských opatření pro krizové stavy, vydaná SSHR v r. 2003
 Studijní materiál“Hospodářská opatření pro krizové stavy – modul H“ vydaný MV GŘ HZDS ČR v r. 2008
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (19.1 + 23.7) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru