Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Příprava ke zkoušce odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích

Kurz: Příprava ke zkoušce odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích

Příprava ke zkoušce odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích

Rozsah 12 hodin

Cena 3 030 Kč

Místa konání Benešov, Zk. Praha

Lektor(ka)

Ing. Mgr. Jan STRAKOŠ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci vykonávající přestupkovou agendu.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Cílem kurzu je seznámit účastníky s legislativními předpisy, jejich znalost je podmínkou složení zkoušky podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Program

Znalost organizace a činnosti veřejné správy v rozsahu zkušebních otázek skupiny A. Odpovědnost za přestupek, obecná ustanovení zákona 250/2016 Sb., základy odpovědnosti za přestupek, společná, přechodná a závěrečná ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Oblast řízení o přestupku a další související právní předpisy.

Kontaktní osoba

PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz
tel. 224 241 283, mobil: 733 129 063

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel: 974 863 505

Právní předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 sb.
Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb.,
o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
 

Termíny konání kurzu

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
12. 4. 2018 - 3. 5. 2018 5OZPRESB181000 Benešov
Zk. Praha
Ing. Mgr. Jan STRAKOŠ 3 030 Kč

Omluva

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (35.0 + 13.3) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru