Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Portfolio kurzů

Portfolio kurzů

V případě zájmu o tyto kurzy nám napište na info@institutpraha.cz.

Vyhledejte si kurz

 
 

Aktuální portfolio našich kurzů

Právní a správní minimum
Právo na informace ve veřejné správě
Prevence syndromu vyhoření v podmínkách veřejné správy
Prevence vyhoření
Prezentační dovednosti
Problematika EU v sociální oblasti
Problematika jména a příjmení v matriční praxi
Problematika matrik a státního občanství
Problematika přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku s přihlédnutím k občanskému zákoníku
Problematika zneužívaných a týraných seniorů - aplikace zákona o sociálních službách ve veřejné správě
Procesní řízení ve veřejné správě I. - úvod do problematiky
Procesní řízení ve veřejné správě II. - pro pokročilé
Procvičování ke zkoušce z obecné části ZOZ
Procvičování ke zkoušce z obecné části zvláštní odborné způsobilosti - správní řád
Program WORD pro začátečníky
Programové období 2014-2020
Průvodce novým občanským zákoníkem I (osoby, věci, věcná práva)
Průvodce novým občanským zákoníkem II (smluvní právo)
Průvodce novým občanským zákoníkem III (pro obce)
Průvodce novým občanským zákoníkem VI (správa majetku)
Průvodce novým občanským zákoníkem VII (vztah k zákoníku práce)
Prvotní reakce na mimořádné události
Přestupky podle zákona o zbraních
Přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku
Přestupky v oblasti pohřebnictví
Přijímací rozhovor ve výběrovém řízení podle zákona o státní službě
Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu (distančně)
Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku
Příprava ke zkoušce odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích
Příprava na obecnou část úřednické zkoušky
Příprava na opakovanou zkoušku z obecné části zvláštní odborné způsobilosti formou eLearningu
Příprava projektů - logicky a jednoduše (strukturální fondy)
Public relations
PV Nový občanský zákoník a opatrovnictví a jiné formy zastupování
PV Pěstounství
PV Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi - řešení případových studií
PV Výběrové řízení v personální oblasti
PV Výběrové řízení v personální oblasti
PV Zásahy do historických objektů
Role ředitele školy / školského zařízení
Rovné příležitosti žen a mužů ve veřejné správě
Rozhodování o přijetí nových státních zaměstnanců do služebního poměru podle zákona o státní službě
Rozpočet a rozpočtová odpovědnost obcí
Rozpočet obce
Rozumějme si při každodenní komunikaci
Rozvoj osobnosti
Řízení lidských zdrojů
Řízení lidských zdrojů a komunikace s médii
Řízení lidských zdrojů ve VS
Řízení lidských zdrojů ve VS II.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (24.2 + 10.2) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru