Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Portfolio kurzů

Portfolio kurzů

V případě zájmu o tyto kurzy nám napište na info@institutpraha.cz.

Vyhledejte si kurz

 
 

Aktuální portfolio našich kurzů

Řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi
Řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích
Sebepoznání pro řízení druhých
Seberozvoj a rozvoj
Seberozvojové techniky pro úředníky
Sebeřízení pro lepší pracovní výkon
Sekty a jejich působení v ČR
Seminář k Evropskému roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity
Seminář k organizaci voleb do Poslanecké sněmovny 2017 a prezidentské volby 2018
Seminář k organizaci voleb do zastupitelstev obcí v roce 2018
Seminář k zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Seminář ke změnám v přestupkovém právu
Simulace veřejné zakázky
Slavnostní události a obřady v životě obce
Služby soukromoprávního sektoru
Služební hodnocení podle zákona o státní službě
Smogová situace a obec
Sociální agenda obcí v oblasti pohřebnictví
Sociální práce na obecních úřadech
Sociální práce v terénu - metodika sociálního šetření
Speciální stavební úřad a silniční správní úřad ve správní praxi
Speciální techniky sociální terapie
Specifika komunikace s nevidomým a slabozrakým člověkem
Specifika rozvázání pracovního poměru ve veřejné správě
Specifikace komunikace s dítětem
Spisová služba
Správná úřední korespondence
Správní činnosti aktuálně - hospodaření s odpady a nakládání s obaly
Správní činnosti aktuálně - ochrana zemědělského půdního fondu
Správní činnosti aktuálně - správa daní a poplatků
Správní činnosti aktuálně - správa živnostenského podnikání
Správní činnosti aktuálně - školství
Správní činnosti aktuálně - vodní hospodářství
Správní delikty a přestupky v památkové péči
Správní řád – vybraná ustanovení pro živnostenský úřad
Správní řád a time management pro odbor strategie a trvale udržitelného rozvoje
Správní řád pro personalisty služebních úřadů
Správní řád pro personalisty služebních úřadů - aktuální aplikační problémy
Správní řád v řízeních podle stavebního zákona
Správní řád ve věcech státní služby
Správní řízení v praxi II - Opatrovnictví a jiné formy zastupování
Správní řízení v praxi - Aktuální problémy aplikace zákona č. 500/2004 Sb.
Správní řízení v praxi - Doručování
Správní řízení v praxi - Nesprávné postupy v řízení, jejich důsledky a náprava
Správní řízení v praxi - Opatření obecné povahy
Správní řízení v praxi - Opravné prostředky
Správní řízení v praxi - Řádné procesní postupy
Správní řízení v praxi - Správní řád pro oprávněné úřední osoby
Správní řízení v praxi - Veřejnoprávní smlouvy
Správní řízení v praxi - Zvláštní druhy řízení a rozhodnutí

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (11.4 + 20.2) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru