Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Portfolio kurzů

Portfolio kurzů

V případě zájmu o tyto kurzy nám napište na info@institutpraha.cz.

Vyhledejte si kurz

 
 

Aktuální portfolio našich kurzů

Základy efektivního využívání programu MS PowerPoint v archivní praxi
Základy etikety pro úředníky
Základy projektového řízení
Základy rétoriky
Základy rétoriky v praxi
Základy rétoriky v praxi II
Zákon o kontrole (kontrolní řád)
Zákon o kybernetické bezpečnosti v praxi I.
Zákon o kybernetické bezpečnosti v praxi II.
Zákon o některých přestupcích
Zákon o obcích v kostce
Zákon o odpadech a prováděcí předpisy
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v činnosti orgánů OCHP
Zákon o právu shromažďovacím, extremismus
Zákon o přestupcích
Zákon o přestupcích z hlediska dopravně správních agend
Zákon o registru smluv
Zákon o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.)
Zákon o státní službě v praxi
Zákon o střetu zájmů
Zákon o střetu zájmů ve vazbě na zákon o státní službě
Zákon o svobodném přístupu k informacím
Zákon o úřednících a zákoník práce
Zákon o vodách a prováděcí předpisy
Zákoník práce
Zásadní změny v ochraně osobních údajů - seminář k GDPR pro zaměstnance a představené služebních úřadů
Zásady správné korespondence
Zkouška - Územní plánování
Zkoušková úskalí - správní řád
Zkoušková úskalí - veřejná správa
Změny v účetnictví ÚSC pro rok 2018
ZOZ - Dopravní přestupky
ZOZ - Drážní doprava
ZOZ - Finanční hospodaření ÚSC
ZOZ - Hospodářská opatření pro krizové stavy
ZOZ - Lesní hospodářství a myslivost
ZOZ - Matriky a státní občanství
ZOZ - Občanské průkazy a cestovní doklady
ZOZ - Obecná část
ZOZ - Odpadové hospodářství
ZOZ - Ochrana obyvatel, krizové řízení
ZOZ - Ochrana ovzduší
ZOZ - Ochrana před účinky chemických látek
ZOZ - Ochrana přírody a krajiny
ZOZ - Památková péče
ZOZ - Registrace vozidel
ZOZ - Řidičské průkazy
ZOZ - Silniční doprava
ZOZ - Silniční hospodářství

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (27.4 + 29.6) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru