Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » O nás » Novinky » Celostátní seminář zástupců územní veřejné správy

Celostátní seminář zástupců územní veřejné správy

V Kongresovém sále vzdělávacího střediska Institutu pro veřejnou správu Praha v Benešově se 10. října 2017 uskutečnil jednodenní seminář Ministerstva vnitra pro zástupce územních samosprávných celků ke vzdělání zaměstnanců v územní veřejné správě se zaměřením na zvláštní odbornou způsobilost a uznávání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávních celků (ÚSC).

Seminář zahájil úvodním slovem ředitel odboru bezpečnostního vý­zkumu a vzdělávání Ministerstva vni­tra Petr Novák. Na akci dále vystoupili zástupci Ministerstva vnitra odboru legislativy a koordinace předpisů, od­boru bezpečnostního výzkumu a vzdě­lávání, odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy a zástupce Institutu pro veřejnou správu Praha.

Účastníci semináře se mohli obe­známit nejenom se stanoviskem od­boru legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra k pojmům úředník a správní činnosti, ale i s aktuálními otázkami týkajícími se právní úpra­vy vzdělávání úředníků ÚSC, včetně možných legislativních změn a nove­lou vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků ÚSC, s účinností k 1. 7. 2017.

Seminář také přinesl mnoho prak­tických a užitečných informací, no­vinek a příkladů z praxe ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti. Kromě toho se seminář věnoval i otázkám nej­častějších nedostatků ze strany úřed­níků a ÚSC, resp. čeho se vyvarovat při podávání žádosti o vydání osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání.

Vzhledem k účasti i starostů a vo­lených orgánů ÚSC byla součástí pro­gramu také prezentace k vzděláva­címu programu s názvem Zastupitel v kurzu, jehož hlavním cílem je zvý­šit odbornost a specializaci zastupi­telů obcí a měst v oblasti finančního řízení.

V závěru byla prezentována opět tématika odborné způsobilosti, ten­tokrát se zaměřením na úřední osoby oprávněné k provádění úkonů správ­ního orgánu v řízení o přestupcích dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnos­ti za přestupky a řízení o nich.

V průběhu celodenní akce měli účastníci možnost diskutovat své osobní zkušenosti a pokládat dotazy přítomným odborníkům.

 


Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (16.2 + 27.2) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru