Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » O nás » Novinky » ERT seminář – „Německo a Evropa“

ERT seminář – „Německo a Evropa“

23. 6. 2009

Ve dnech 15. – 19. června 2009 se zástupci Institutu pro místní správu Praha za organizačního zajištění německého Spolkového ministerstva vnitra a Bundesakademie für Öffentliche Verwaltung zúčastnili semináře „Německo a Evropa“.
Ve dnech 15. – 19. června 2009 se zástupci Institutu pro místní správu Praha za organizačního zajištění německého Spolkového ministerstva vnitra a Bundesakademie für Öffentliche Verwaltung zúčastnili semináře „Německo a Evropa“. Seminář probíhal v Berlíně a v Mnichově. Jeho cílem bylo seznámit účastníky z několika zemí (kromě České republiky z Itálie, Rakouska, Rumunska, Španělska a Švédska) s německým veřejnosprávním systémem, včetně vazeb německé veřejné správy na Evropskou unii.
 
V rámci pondělního programu navštívili zástupci Institutu Spolkové ministerstvo vnitra, kde byl účastníkům semináře představen německý ústavní systém. Program pokračoval na zastoupení Evropské komise v Německu seznámením s rozsahem činností instituce směrem k Evropské komisi. Následovala prohlídka Bundesratu, což je orgán reprezentující spolkové země na federální úrovni, a přednáška o jeho pozici a roli na evropské úrovni. Poslední pondělní zastávka byla v Bundestagu (tedy v německém parlamentu), kde byla představena činnost evropského výboru.
 
Úterní program byl zahájen na Ministerstvu ekonomiky a technologií, kde byl prezentován přístup tohoto úřadu k evropské politice. Podobné téma měla také následující přednáška na Ministerstvu zahraničí.
 
Významná byla úterní odpolední neformální návštěva Brandenburger Kommunalakademie v Postupimi, kterou organizátoři semináře vybrali jako potenciálního partnera pro spolupráci s Institutem pro místní správu Praha. Došlo ke vzájemnému představení obou institucí a seznámení se systémem a způsoby vzdělávání úředníků v Braniborsku a v ČR. Byly tak položeny základy možné budoucí spolupráce.
 
Středeční program byl zahájen na Federálním ministerstvu vnitra přednáškou o specifických rysech života v Německu 19 let po znovusjednocení. Stávající situaci v Německu přednášející porovnával s politickými a socioekonomickými aspekty bývalé Německé demokratické republiky.
 
Následoval přesun na Spolkové kancléřství, kde byla prezentována jeho role v německé politice, a prohlídka kancléřství s výkladem. V tomto duchu se nesla také prohlídka části Berlína se zaměřením na historii pádu berlínské zdi s průvodcem. Poté se účastníci semináře přesunuli na prohlídku Bundestagu, který byl v posledních letech rekonstruován. Z jeho moderní skleněné kopule je vidět jak dovnitř na jednání poslanců, tak ven na celý Berlín.
 
Čtvrtek a pátek se nesl ve znamení Mnichova. Účastníci semináře mj. navštívili Bavorský zemský parlament, kde byly v přednášce popsány principy fungování této instituce, její pozice v rámci federálního uspořádání Německa a postavení Bavorska ve Spolkové republice Německo. Závěrečným bodem programu semináře byla návštěva na Evropském patentovém úřadu, jedné z významných evropských institucí, která má své sídlo v Německu.
 
Organizátorům semináře se podařilo zajistit velké množství zajímavých přednášek v institucích německé veřejné správy. Seminář splnil očekávaný účel, byl přínosem pro činnost všech zúčastněných. Zástupcům Institutu pro místní správu Praha se navíc podařilo předjednat možnou budoucí spolupráci s Brandenburgische Kommunalakademie a rumunským Institutem veřejné správy. Německá organizátorka semináře vyjádřila přání, aby se podobná akce brzy uskutečnila i v České republice. I z tohoto pohledu byla cesta pro zástupce Institutu užitečná: blíže se seznámili s typickým obsahem a formou těchto seminářů i se způsoby jejich organizace.  

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (45.5 + 27.8) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru