Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » O nás » Novinky » Návštěva uzbecké delegace ve vzdělávacím středisku v Benešově

Návštěva uzbecké delegace ve vzdělávacím středisku v Benešově

25. 5. 2009

Dne 20.5.2009 v rámci své studijní návštěvy v České republice navštívili Institut pro místní správu Praha zaměstnanci veřejného sektoru z Uzbekistánu. Skupina sedmi účastníků je zapojena v rozvojovém programu OSN (UNDP), který vytváří globální síť rozvojové činnosti OSN.

Dne 20.5.2009 v rámci své studijní návštěvy v České republice navštívili Institut pro místní správu Praha zaměstnanci veřejného sektoru z Uzbekistánu. Skupina sedmi účastníků je zapojena v rozvojovém programu OSN (UNDP), který vytváří globální síť rozvojové činnosti OSN.
 UNDP působí ve 166 zemích, kde podporuje řešení globálních i místních rozvojových problémů. Zasazuje se o změny a výměnu informací, zkušeností a zdrojů mezi státy. UNDP se zaměřuje  zejména na pomoc jednotlivým zemím v budování demokratických systémů, omezování chudoby, předcházení krizím a při následné obnově, zabývá se otázkami energetiky, životního prostředí apod.
UNDP se v Uzbekistánu snaží prostřednictvím práce na pilotních iniciativách a poskytováním ukázek dobré praxe o rozvoj kapacit národních institucí, o dosažení lepší efektivnosti veřejné správy, poskytování zodpovědných a transparentních  služeb a o zlepšení přístupu občanů k veřejným, sociálním a právním službám. Projekt se snaží přinést do země lepší mezinárodní praxi, najít společné partnerství pro dlouhodobou spolupráci, stejně jako poskytnout různé druhy nástrojů a metodologií sdílených mezinárodními institucemi. Projekt má za cíl širší podporu veřejné správy a reformu veřejných služeb v Uzbekistánu. Jednou z hlavních aktivit projektu je zorganizování vzdělávacího programu a studijní návštěvy v zahraniční, která povede k získání užitečných zkušeností ve veřejné správě a reformě veřejných služeb, použitelných pro veřejnou sekci v Uzbekistánu.
Účelem návštěvy v České republice bylo získání zkušeností a dobré praxe ve veřejné správě a místní samosprávě, seznámení se s právním rámcem reformy veřejných služeb. Během týdenního studijního pobytu, který zajišťovala agentura Agora-ce,  účastníci navštívili několik institucí veřejné správy (např. magistrát hl. města Prahy) a instituce vzdělávající úředníky – mezi nimi náš Institut.
Celodenní návštěva Institutu začala slavnostním přivítáním účastníků v salónku vzdělávacího střediska v Benešově. Následovala přednáška náměstkyně Mgr. Brodské na téma Legislativní rámec veřejné služby v ČR a představení systému vzdělávání úředníků veřejné správy a místní samosprávy ČR. Mgr. Brodská seznámila účastníky se zákonem č. 312/2002 Sb. a představila činnosti a aktivity Institutu. Účastníky přednáška zaujala a vznesli ještě řadu dotazů. Po přestávce převzala slovo Ing. Šilhová, vedoucí oddělení eGovernmentu, která  představila eGovernment jako takový a zaměřila se hlavně na vzdělávání ve funkcionalitách eGovernmentu, které zajišťuje Institut. Protože vzdělávání v eGovernmentu probíhá jak prezenčně, tak distančně, předvedla i ukázku eLearningového prostředí. Po slavnostním obědě následovala prohlídka po vzdělávacím středisku. Během závěrečné diskuze návštěvníci ocenili zkušenosti, informace a příklady dobré praxe, které zde získali a projevili zájem o spolupráci. 
Věříme, že návštěva Institutu přispěje k dosažení dílčího cíle, kterým je rozvoj a revize kurikula vzdělávání nových úředníků veřejné správy v Uzbekistánu. 


Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (6.7 + 29.4) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru