Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ RORP

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zkušební otázky

 

(Platnost otázek od 4. 3. 2013)
 

 

1.       

a)      Odnětí řidičského oprávnění a vzdání se řidičského oprávnění, pozbytí řidičského oprávnění 

b)      Nakládání s tiskopisy ŘP a MŘP

2.       

a)      Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

b)      Profesní způsobilost řidiče

3.       

a)      Odborná způsobilost k řízení motorových vozidel a přezkoušení odborné způsobilosti 

b)      Právní předpisy upravující řidičská oprávnění a ŘP

4.       

a)      Vrácení řidičského oprávnění odňatého z důvodů pozbytí zdravotní způsobilosti

b)      Spis řidiče – vedení a obsah

5.       

a)      Vydání ŘP

b)      Podmínění a omezení řidičského oprávnění

6.       

a)      Odevzdání ŘP a MŘP

b)      Další podmínky k udělení řidičského oprávnění 

7.       

a)      Registr řidičů

b)      Zastupování na základě plné moci nebo ověřené plné moci

8.       

a)      Výdej dat z registru řidičů

b)      Právní důsledky dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení

9.       

a)      Centrální registr řidičů

b)      Věkové hranice pro udělení řidičského oprávnění

10.   

a)      Druhy ŘP uznávaných k řízení na území ČR

b)      Paměťová karta řidiče

11.   

a)      Platnost a neplatnost ŘP

b)      Údaje zapisované do MŘP a změna údajů v ŘP nebo MŘP

12.   

a)      Vydání MŘP

b)      Získávání údajů z informačních systémů evidence obyvatel pro potřeby vedení  registru řidičů

13.   

a)      Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení ŘP a MŘP

b)      Evidenční karta řidiče – vedení a obsah

14.   

a)      Výměna ŘP členského státu a ŘP vydaného cizím státem

b)      Přezkoumání zdravotní způsobilosti

15.   

a)      Námitky proti záznamu v bodovém hodnocení a způsob jejich vyřízení

b)      Přezkoušení odborné způsobilosti

16.   

a)      Zadržení ŘP policistou a úřadem

b)      Skupiny vozidel a rovnocennost řidičských oprávnění

17.   

a)      Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem a započítávání bodů

b)      Podmínky uznávání řidičských oprávnění ostatních cizích států za účelem výměny ŘP

18.   

a)      Vrácení řidičského oprávnění po pozbytí ŘO dosažením celkového počtu 12 bodů

b)      Pravidelné lékařské prohlídky

19.   

a)      Odečítání bodů

b)      Dopravně psychologické vyšetření

20.   

a)      Vybírání kaucí v provozu na pozemních komunikacích

b)      Harmonizované kódy a údaje zapisované do ŘP

21.   

a)      Státní odborný dozor a vrchní státní odborný dozor

b)      Udělení a rozšíření řidičského oprávnění

22.   

a)      Zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění

b)      Podmínky pro udělení a držení řidičského oprávnění, pojem „obvyklé bydliště“

23.   

a)      Pojmy ŘP členského státu a ŘP vydaný cizím státem

b)      Vrácení řidičského oprávnění odňatého z důvodů pozbytí odborné způsobilosti

24.   

a)      Postup při výměně ŘP vydaného cizím státem za ŘP

b)      Vrácení řidičského oprávnění po výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti a obdobných opatření příslušných orgánů

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (44.5 + 3.3) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru