Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ LHM

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností v lesním hospodářství a myslivosti podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zkušební otázky

(Platnost otázek od 19. 12. 2007)
 
Lesní hospodářství
 
1. Soustava orgánů státní správy lesů
2. Postavení odborného lesního hospodáře
3. Postavení lesní stráže
4. Obecné užívání lesa
5. Pozemky určené k plnění funkcí lesa
6. Lesní hospodářské plánování
7. Hospodaření v lesích
8. Podpora hospodaření v lesích z veřejných prostředků
9. Přestupky a pokuty
10. Pozemky určené k plnění funkcí lesa
11. Dozor a vrchní státní dozor na úseku lesního hospodářství
12. Těžba dříví
13. Licence na úseku lesního hospodářství
14. Reprodukční materiál lesních dřevin
15. Obnova a výchova lesních porostů
 


Myslivost

1. Tvorba honiteb
2. Honební společenstvo
3. Honební a nehonební pozemky
4. Právní úprava na úseku myslivosti
5. Ochrana myslivosti
6. Využití honiteb
7. Myslivecké hospodaření a lov
8. Náležitosti k lovu zvěře
9. Kontrola a zužitkování zvěře
10. Škody způsobené zvěří
11. Státní správa myslivosti
12. Myslivecký hospodář
13. Myslivecká stráž
14. Chov a zušlechťování zvěře
15. Tvorba a uznání honiteb, obor a bažantnic
 

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (39.8 + 47.1) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru