Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ SH

Soubor zkušebních otázek k ověřování zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Zkušební otázky

(Platnost otázek od 1. 8. 2017)

   

1.      Příslušnost k výkonu státní správy ve věcech dálnic, silnic, místních a veřejně přístupných účelových komunikací.

2.      Jednotlivé kategorie pozemních komunikací, jejich stručná charakteristika a vlastnictví.

3.      Charakteristika silnic a zvláštnosti průjezdního úseku.

4.      Charakteristika místních komunikací.

5.      Charakteristika účelových komunikací.

6.      Zařazování do kategorií pozemních komunikací, změny uvnitř kategorií, zrušení dálnice, silnice a místní komunikace, příslušnost silničního správního úřadu.

7.      Připojování pozemních komunikací, příprava a vydání správního rozhodnutí, příslušnost silničních správních úřadů.

8.     Silniční pozemek, těleso pozemní komunikace, silniční pomocný pozemek, silniční vegetace

9.      Průjezdní úsek dálnice a silnice jeho součásti a příslušenství a jeho zvláštnosti.

10.  Součásti a příslušenství dálnice, silnice, místní komunikace, průjezdního úseku dálnice a silnice.

11.  Působnost speciálních stavebních úřadů, obecné technické požadavky na stavby pozemních komunikací, zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury

12.  Stavební povolení, ohlášení stavby.

13.  Změna stavby před dokončením, předčasné užívání stavby, zkušební provoz, kolaudační souhlas.

14. Odstranění stavby, kontrolní prohlídky, údržba a nezbytné úpravy stavby.

15.  Zřizování věcných břemen podle zákona o pozemních komunikacích, odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě.

16.  Obecné užívání, dočasný zákaz stání a zastavení vozidel, odstraňování vraků.

17.  Zpoplatnění obecného užívání a druhy zpoplatnění.

18.  Uzavírky a objížďky, omezení vjezdu některých vozidel.

19.  Náležitosti žádosti a rozhodnutí o uzavírce.

20.  Pojem zvláštní užívání, rozdíl mezi obecným a zvláštním užíváním.

21.  Náležitosti žádosti a rozhodnutí o zvláštním užívání.

22.  Pevné překážky, sjízdnost dálnice, sjízdnost a schůdnost silnice a místní komunikace.

23.  Odpovědnost vlastníka dálnice, silnice a místní komunikace za sjízdnost a schůdnost.

24.  Běžná a zimní údržba dálnic, silnic a místních komunikací.

25.  Silniční ochranná pásma a oprávnění vlastníka dálnice, silnice a místní komunikace.

26.  Způsoby ochrany dálnice, silnice a místní komunikace.

27.  Styk dálnice, silnice a místní komunikace s podzemním vedením a dráhou.

28.  Vážení vozidel, postup a průběh, následná činnost silničního správního úřadu.

29.  Postup vlastníka vedení před a při jeho ukládání do pozemní komunikace.

30.  Výkon státního dozoru nad dálnicemi, silnicemi, místními a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

31.  Přestupky fyzických, právnických a podnikajících osob, kauce.

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (4.3 + 7.7) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru