+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Členové lektorského týmu

Členové lektorského týmu

Jméno Funkce Specializace
Ing. Jakub ACHRER vedoucí oddělení technologických zdrojů, Ministerstvo životního prostředí ZOZ OVZD
Mgr. Lucie AUGUSTINOVÁ referentka na oddělení ochrany ovzduší, Ministerstvo životního prostředí ZOZ OVZD
Ing. Jan BAČOVSKÝ vedoucí oddělení ochrany zemědělské půdy, Ministerstvo životního prostředí ZOZ ZPF
JUDr. Veronika BÁLKOVÁ ministerský rada, Ministerstvo životního prostředí ZOZ OCHP
JUDr. Marta BALNEROVÁ UZLOVÁ ředitelka, odbor Správní činnosti, Ministerstvo financí ZOZ DANE
Ing. Eliška BARČÁKOVÁ vedoucí stavebního úřadu MČ Praha 22 ZOZ SR
Ing. Ivana BEJDOVÁ, Ph.D. Mzem ČR vedoucí Oddělení krizového řízení ZOZ OOKR
Mgr. Slavomír BELL, MSc., MBA náměstek gen. ředitele pro ekonomiku, GŘ HZS ČR MBA - Ekonomika, finanční procesy a dotační management
Ing. Helena BENDOVÁ vrchní ministerský rada, Ministerstvo životního prostředí ZOZ ZPF
Mgr. Bc. Josef BENEŠ vrchní ministerský rada, oddělení technické legislativy, Ministerstvo životního prostředí ZOZ OH
Ing. Simona BERÁNKOVÁ JANČÍ vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení SEA, Ministerstvo životního prostředí ZOZ ZPIP
Mgr. et Mgr. Tomáš BEZDĚK zástupce ředitele, odbor všeobecné správy, MV ČR LL.M. - Úvod do správního práva – obecná část; Správní soudnictví
Mgr. Lukáš BÍLEK KÚ Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silniční dopravy ZOZ BPSP
Ing. Mgr. Martin BÍLÝ vedoucí oddělení obecné ochrany přírody a krajiny a zástupce ředitelky odboru adaptace na změnu klimatu, Ministerstvo životního prostředí ZOZ OCHP
Ing. Petr BORN ředitel odboru terénní inspekce, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Rostlinolékařská péče
Mgr. Vendula BREBURDOVÁ ministerský rada, Ministerstvo životního prostředí ZOZ OVZD
Ing. Martina BREJCHOVÁ vedoucí oddělení podpory a koordinace informačních systémů, odbor správních činností, Ministerstvo vnitra ČR ZOZ OPCD
Mgr. Vojtěch BUDINSKÝ Ministerstvo dopravy, Odbor veřejné dopravy ZOZ DOP
Ing. Gabriela BULKOVÁ, MBA vedoucí oddělení metodiky a technologie a zástupkyně ředitele odboru, Ministerstvo životního prostředí ZOZ OH
Ing. Peter BYSTERSKÝ SSHR Odbor strategie a koordinace ZOZ OOKR, ZOZ HOKS
Mgr. Lenka CAHOVÁ vedoucí oddělení Oddělení metodiky a financování škol a školských zařízení, MŠMT Ekonomika, financování a kontrola efektivního vynakládání finančních prostředků ve školství
Ing. Libor ČÁSTKA OBZP, bývalý zaměstnanec Ministerstva dopravy ČR ZOZ SH
Ing. Petr ČECHLOVSKÝ MD ČR oddělení správního řízení v silničním provozu, Odbor agend řidičů ZOZ BPSP
JUDr. Kateřina ČERNÁ tajemnice, ÚMČ Praha 5 LL.M. - eGovernment
Ing. Ondřej ČERNÝ Ministerstvo pro místní rozvoj ZOZ SR
Ing. Kurt DĚDIČ ředitel odboru ochrany ovzduší, Ministerstvo životního prostředí ZOZ OVZD
JUDr. Martina DĚVĚROVÁ, MPA státní tajemnice, MPO ČR MPA - Správní právo LL.M. - Správní řízení
Mgr. David DOLEŽAL ministerský rada, oddělení metodiky a technologie, Ministerstvo životního prostředí ZOZ OH
Mgr. Evžen DOLEŽAL ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Ministerstvo životního prostředí ZOZ ZPIP
Ing. Helena DUFFKOVÁ odbor eGovernmentu Digitální a informační agentury Czech POINT, Autorizovaná konverze dokumentů
Mgr. Kateřina DUFKOVÁ vedoucí oddělení podpory pracovníků v regionálním školství, MŠMT Pracovněprávní problematika v oblasti školství
Mgr. et Mgr. Tomáš DUNDR ředitel Odboru vládní legislativy, Úřad vlády ČR Legislativní pravidla vlády
JUDr. Libor DVOŘÁK, Ph.D. ředitel odboru legislativního a zástupce státní tajemnice, Ministerstvo životního prostředí ZOZ OH, ZOZ ZPIP
JUDr. Hana DVOŘÁKOVÁ, MBA ředitelka odboru výkonu státní správy STŘED, Ministerstvo životního prostředí ZOZ OH
PhDr. Petra ENDLICHEROVÁ KRAINOVÁ OSVČ osobní rozvoj, manažerské kurzy
Ing. Eva FIALOVÁ oddělení právní, odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ZOZ SR
JUDr. Mgr. Vlastimil FIDLER ředitel odboru práva veřejných zakázek, MMR ČR LL.M. - Veřejné investování, zakázky a hospodářská soutěž
Ing. et Ing. Jakub FILIP MD ČR Odbor agend řidičů ZOZ RORP, ZOZ BPSP
Mgr. Ludmila FONFEROVÁ, Ph.D. vedoucí Katedry společenských věd na Policejní akademii ČR v Praze MBA, MPA - Manažerská psychologie
JUDr. Martina FRANKOVÁ, Ph.D. vrchní ministerský rada, Ministerstvo životního prostředí ZOZ SR, ZOZ ZPF
RNDr. Jana FUGLÍKOVÁ vedoucí oddělení druhové ochrany, Ministerstvo životního prostředí ZOZ OCHP
Mgr. Pavel GADAS vedoucí oddělení spalovacích zdrojů a paliv, Ministerstvo životního prostředí ZOZ OVZD
Ing. Jan GRUBER MD ČR Samostatné oddělení bezpečnostní ZOZ OOKR
kpt. Mgr. Martin HABLE HZS Praha Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Oddělení krizového řízení ZOZ OOKR
JUDr. Jana HÁLOVÁ důchodkyně ZOZ MAT
Dr. Ing. Zdeněk HANUŠKA bývalý ředitel, odbor IZS a výkonu služby, GŘ HZS ČR MBA - Požární ochrana
Ing. Mgr. Jana HARZEROVÁ ministerský rada, Ministerstvo životního prostředí ZOZ ZPIP
Mgr. Petr HAVEL vedoucí oddělení soustavy NATURA 2000, Ministerstvo životního prostředí ZOZ OCHP
Mgr. Bc. Šárka HAVRÁNKOVÁ, MBA ředitelka Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci, Policejní prezidium ČR MBA - Evropská a mezinárodní spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti
Ing. Jan HEJHAL ministerský rada, Ministerstvo životního prostředí ZOZ ZPIP
Ing. Vladimíra HELEBRANTOVÁ OSVČ ZOZ SR
Ing. Lenka HOLENDOVÁ vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, Středočeský kraj ZOZ VH
Mgr. Kateřina HOLENDOVÁ Povodí Vltavy ZOZ VH
Mgr. Josef HORA zaměstnanec odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra Informační systém PEvA II
JUDr. Zdeněk HORÁČEK, Ph.D. advokát, OSVČ ZOZ VH
Mgr. Ing. Jiří HOŘÁNEK člen zastupitelstva obce a zastupitelstva kraje ZOZ obecná část, vzdělávání vedoucích úředníků
Ivan HRABÁNEK působí na odboru správních činností, Ministerstvo vnitra ČR ZOZ OPCD
PhDr. Aleš HRADEČNÝ OSVČ komunikační dovednosti a manažerské kurzy
Mgr. Petr HRDLIČKA Olomoucký kraj Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silniční dopravy, vedoucí oddělení ZOZ BPSP
Mgr. Iva HŘEBÍKOVÁ ředitelka, odbor správní, MV ČR LL.M. - Služební poměr; Personální práce v oblasti zákoníku práce a státní služby; Legislativní proces a právo ČR a EU, teorie práva
Ing. Petr CHALUPA, Ph.D. vedoucí oddělení Oddělení rybářství a včelařství, Ministerstvo zemědělství Rybářství
Mgr. et Mgr. Štěpán JAKL vrchní ministerský rada, oddělení metodiky a technologie, Ministerstvo životního prostředí ZOZ OH
Kateřina JANOVCOVÁ MD ČR Odbor agend řidičů ZOZ RORP
PhDr. Petr JEDINÁK, Ph.D., MBA akademický pracovník, Katedra managementu a informatiky, Policejní akademie České republiky v Praze MBA - Obecný úvod do managementu MPA - Obecný úvod do managementu, Manažerské dovednosti
Ing. Marek JETMAR, Ph.D. vedoucí, oddělení dostupnosti a financování veřejné správy, odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, MV ČR LL.M. - Veřejné finance a jejich nástroje
JUDr. Zdeňka JIRÁSKOVÁ vedoucí oddělení, oddělení Správní činnosti v oblasti poplatků, Ministersvo financí ZOZ DANE
Mgr. Ing. Jana JOSÍFKOVÁ vrchní ministerský rada, oddělení Správní činnosti v oblasti poplatků, Ministerstvo financí ZOZ DANE
Ing. Hana JOUKLOVÁ vedoucí oddělení, Povodí Vltavy ZOZ VH
Ing. Jiří JUNGR vedoucí oddělení OZE a environmentálních strategií, Ministerstvo zemědělství Energetické využití agrárních produktů
Ing. Lucie KALIVODOVÁ působí na odboru správních činností, Ministerstvo vnitra ČR ZOZ OPCD
RNDr. Helena KAMENÍČKOVÁ ministerský rada, Ministerstvo životního prostředí ZOZ ZPIP
Bc. Martin KAVKA tiskový mluvčí, HZS hl. m. Prahy MBA - Public relations, komunikace
Ing. Robert KIČMER ministerský rada, Ministerstvo životního prostředí ZOZ OVZD
RNDr. Ondřej KLOUČEK, Ph.D. ministerský rada, Ministerstvo životního prostředí ZOZ OCHP
Mgr. Lucie KLUČKOVÁ manažerka strategického řízeni, projektu a dotací, státní podník LOM Praha MPA - Efektivní veřejná správa LL.M. - EVS – institucionální pohled na veřejnou správu, strategické řízení
JUDr. Miroslav KOCIÁN dříve pracoval na Ministerstvu financí, nyní v důchodu ZOZ FIN
Mgr. Dana KOLOMAZNÍKOVÁ MO ČR ZOZ OOKR
JUDr. Mgr. Stanislav KÖRNER KÚ Ústeckého kraje ZOZ REG
Ing. Marie KOSTRUHOVÁ bývalá ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV Vzdělávání zastupitelů
Ing. Rudolf KOTRBA vrchní ministerský rada, oddělení Legislativa a metodika územních samosprávných celků, Ministerstvo financí ZOZ FIN
Mgr. et Mgr. Dagmar KRAMLOVÁ Rada pro veřejný dohled nad auditem ZOZ SH
Ing. Michal KRÁTKÝ vedoucí útvaru povrchových a podzemních vod, Povodí Vltavy ZOZ VH
Ing. Gabriela KRAUSZOVÁ ministerský rada, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ZOZ SR
PaedDr. Jaromír KREJČÍ vrchní ministerský rada, odbor středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání, MŠMT Právní úprava výchovy a vzdělávání ve školách a školských zařízeních
Ing. Zuzana KROPÁČKOVÁ MZdrav ČR ministerský rada ZOZ OOKR
Ing. Pavel KŘEČEK ředitel odboru finančního řízení kapitoly, MŠMT Ekonomika, financování a kontrola efektivního vynakládání finančních prostředků ve školství
Ing. Alena KUBŮ vedoucí oddělení obecné strat., analýz, monitor. a hodnocení, Ministerstvo zemědělství Podpora rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
Mgr. Martin KUČERA, MBA ředitel, odbor provozní a správy majetku, GŘ HZS ČR MBA - Ekonomika, finanční procesy a dotační management
MVDr. Petr KUČÍNSKÝ, CSc. vedoucí oddělení pro řešení krizových situací, Státní veterinární správa Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
Ing. Mgr. Tereza KUČOVÁ ministerský rada, Ministerstvo životního prostředí ZOZ OVZD
Mgr. Bc. Bohumila KULÍŠKOVÁ Ministerstvo dopravy, vedoucí oddělení ZOZ REG
Ing. Karel KULT ředitel odboru, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ZOZ FIN
plk. Ing. Jaroslava LEBEDOVÁ MO ČR ZOZ OOKR
Mgr. Martin LEHKÝ SSHR Odborný rada – vedoucí referent koordinace, Odbor strategie a koordinace ZOZ HOKS, ZOZ OOKR
plk. Ing. Miroslav LUKEŠ MV-GŘ HZS ČR ředitel odboru OOB a KŘ ZOZ OOKR
Ing. Jiří MACURA Kraj Vysočina oddělení dopravy, odbor dopravy a silničního hospodářství ZOZ SH
Mgr. Petr MACH vedoucí oddělení, Krajský úřad Jihomoravského kraje ZOZ OCHP
Mgr. Jana MACHAČKOVÁ vedoucí právního oddělení, zástupkyně ředitelky odboru Odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ZOZ SR
Ing. Zuzana MACHÁTOVÁ ministerský rada, oddělení environmentálních rizik, Ministerstvo životního prostředí ZOZ CHLP
Ing. Josef MAKOVSKÝ, Ph.D. vedoucí oddělení ekologického zemědělství, Ministerstvo zemědělství Ekologické zemědělství
Ing. Karel MALINOVSKÝ Policejní akademie ČR v Praze, Katedra krizového řízení, Fakulta bezpečnostního managementu ZOZ OOKR
Tomáš MALINSKÝ OSVČ PC kurzy
Ing. Martin MAREŠ, DiS. vedoucí oddělení státní správy ve vodním hospodářství, Ministerstvo zemědělství ZOZ VH
RNDr. Zuzana MATUŠKOVÁ bývalá náměstkyně pro řízení sekce ekonomické, MŠMT Kompetence orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství
Ing. Klára MAYEROVÁ vrchní ministerský rada, Oddělení právní, Odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ZOZ SR
JUDr. Eva MAZANCOVÁ, Ph.D. vedoucí oddělení horizontální a ekosystémové legislativy a zástupkyně ředitele odboru legislativního, Ministerstvo životního prostředí ZOZ OCHP
Ing. Jana MEITSKÁ Specialista oddělení hnojiv, ÚKZUZ Schvalování hnojiv při uvádění do oběhu
Ing. Bc. Pavlína MICHÁLKOVÁ SSHR Odborný rada – vedoucí referent koordinace, Odbor strategie a koordinace ZOZ HOKS
Mgr. Matěj MRLINA zástupce ředitele odboru ochrany ovzduší, Ministerstvo životního prostředí ZOZ OVZD
Ing. Halka NĚMCOVÁ ministerský rada, oddělení státní správy ve vodním hospodářství ZOZ VH
Mgr. Markéta NĚMCOVÁ ministerský rada oddělení matrik a ověřování, odbor všeobecné správy, Ministerstvo vnitra ČR ZOZ MAT
Mgr. Bc. Vítězslav NĚMČÁK, Ph.D. ředitel odboru legislativy, MŠMT Právní postavení škol a školských zařízení
JUDr. Zdeněk NĚMEC bývalý ředitel odboru správních činností, Ministerstvo vnitra ČR ZOZ OPCD
Mgr. Hana NENUTILOVÁ vedoucí oddělení technické legislativy, Ministerstvo životního prostředí ZOZ ZPIP
plk. Ing. Pavel NEPOVÍM MV-GŘ HZS ČR vrchní rada. ředitel odboru služeb ZOZ OOKR
Mgr. Jaroslava NIETSCHEOVÁ Povodí Vltavy ZOZ VH
Ing. Renata NOVÁKOVÁ poradkyně pro ekologii, ProfiOdpady s.r.o. ZOZ OH
Ing. Hana ONDRUŠKOVÁ zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení, oddělení Přezkum hospodaření: Centrální pracoviště, Ministerstvo financí ZOZ FIN
Mgr. Zdeněk OPRAVIL, Ph.D. ministerský rada MMR Tvorby a implementace SRR ČR 21+, životního prostředí, nastavování národních dotačních titulů MMR a směřování regionální politiky ČR
Mgr. Petr OŠŤÁDAL ministerský rada, Ministerstvo životního prostředí ZOZ OVZD
Ing. Petra PALASOVÁ OSVČ osobní rozvoj, manažerské kurzy
plk. Mgr. Barbora PÁLKOVÁ MV-GŘ HZS ČR Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení, Vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva ZOZ OOKR
plk. Mgr. et Mgr. František Paulus, Ph.D., MBA MV-GŘ HZS ČR Ředitel Institut ochrany obyvatelstva ZOZ OOKR
JUDr. Drahoslava PEČINKOVÁ bývalá vedoucí oddělení evidence obyvatel, odbor správních činností, Ministerstvo vnitra ČR ZOZ OPCD
Ing. Zdeňka PIKEŠOVÁ, MPA státní tajemnice, MMR ČR MPA - Personální práce ve veřejné správě LL.M. - Pracovní právo, zákon 312/2002; Personální práce v oblasti zákoníku práce a státní služby
Mgr. Jan PODLIPSKÝ MÚ Mnichovo Hradiště vedoucí odboru dopravy ZOZ BPSP
Mgr. Jaroslava POHOŘELÁ vedoucí oddělení státního občanství, odbor všeobecné správy, Ministerstvo vnitra ČR ZOZ MAT
Ing. Radek POSPÍŠIL MD ČR Oddělení správního řízení v silničním provozu, Odbor agend řidičů ZOZ RORP
Ing. Martina PRAŽÁKOVÁ vedoucí pracoviště, Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. ZOZ CHLP
Ing. Marie PROŇKOVÁ Inspektor oddělení terénní inspekce, ÚKZÚZ Rostlinolékařská péče
Ing. František PROŠEK OBZP, bývalý zaměstnanec Ministerstva dopravy ČR ZOZ DOP
JUDr. Mgr. Lenka PTÁČKOVÁ MELICHAROVÁ, MBA právník právní tematika
Ing. Miroslava PÝCHOVÁ OSVČ ZOZ FIN
Mgr. Martin RATAJ MPO Odbor bezpečnosti a krizového řízení ZOZ OOKR
Ing. Josef REIDINGER MŽP ČR oddělení vody v krajině a adaptace na změnu klimatu, odbor adaptace na změnu klimatu ZOZ OOKR
JUDr. Miroslava ROŠKOVÁ MMB Odbor dopravy ZOZ SH
Ing. Jaroslav ROUČKA SSHR Ředitel, Odbor strategie a koordinace ZOZ HOKS
Mgr. Luboš RUTA vrchní ministerský rada, oddělení Správní činnosti v oblasti poplatků, Ministerstvo financí ZOZ DANE
mjr. Mgr. Jakub RŮŽIČKA, DiS. MV-GŘ HZS ČR vrchní komisař, vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva ZOZ OOKR
Mgr. Vladimír ŘEPKA tiskový mluvčí, MS ČR MPA - PR, komunikace s veřejností a médii
JUDr. Vladimíra SEDLÁČKOVÁ právník ZOZ SR
RNDr. Jarmila SLÁDKOVÁ dříve Ministerstvo životního prostředí, nyní agentura CENIA ZOZ CHLP
Ing. Mgr. David SLÁMA ředitel, odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, MV ČR MPA - Efektivní veřejná správa, Veřejné finance a dotační management LL.M. - EVS – institucionální pohled na veřejnou správu, strategické řízení; Veřejné finance a jejich nástroje
Ing. Ladislava SLANCOVÁ ředitelka, odbor interního auditu, NKÚ LL.M. - Veřejnosprávní kontrola
Ing. Jan SLAVÍK, Ph.D. vedoucí oddělení IPPC a IRZ, Ministerstvo životního prostředí ZOZ ZPIP
Ing. Petr SLEZÁK vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA a zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované preven, Ministerstvo životního prostředí ZOZ ZPIP
Ing. Vilém SLUKA samostatný výzkumný pracovník, Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. ZOZ CHLP
PhDr. Petr SOKOL, Ph.D. vysokoškolský učitel, politický geograf, novinář, odborník na politickou vědu MBA - Postavení a role bezpečnostních sborů v ústavním systému ČR
doc. JUDr. Mgr. Joža SPURNÝ, Ph.D. policejní psycholog a pedagog, Katedra společenských věd Policejní akademie ČR v Praze MBA, MPA - Manažerská psychologie
Mgr. Jan STIEBITZ vedoucí oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů občanů, odbor správních činností, Ministerstvo vnitra ČR ZOZ OPCD
Mgr. Monika STIEBITZOVÁ vedoucí oddělení rodných čísel, odbor správních činností, Ministerstvo vnitra ČR ZOZ OPCD
Ing. Petr STLOUKAL ředitel odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo životního prostředí ZOZ OCHP
Mgr. Ing. Jan STRAKOŠ, LL.M. ředitel odboru: živností a spotřebitelské legislativy, MPO LL.M. - Správní trestání a disciplinární řízení; Ochrana osobních údajů a právo na informace
Bc. Hana ŠEDIVÁ MHMP metodička evidence řidičů ZOZ RORP
Ing. Jan ŠÍMA ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků, Ministerstvo životního prostředí ZOZ OCHP
Mgr. Barbora ŠINDLEROVÁ vedoucí Oddělení krizového řízení, MV-GŘ HZS ČR LL.M. - Krizové řízení
Mgr. Lucie ŠMAHOVÁ MD ČR zástupce vedoucí oddělení správního řízení, odbor silniční dopravy ZOZ DOP
plk. gšt. Ing. Pavel ŠMÍDEK, Ph.D., MBA MO GŠ vedoucí oddělení operační přípravy státního území, Operační odbor, Sekce plánování schopností MO ZOZ OOKR
Mgr. Jaroslava ŠOLTYSOVÁ působí na odboru správních činností, Ministerstvo vnitra ČR ZOZ OPCD
BC. Milan ŠPÁS Oddělení vzdělávání MEJ ZOZ DOP
Mgr. Jitka ŠTÁDLEROVÁ OSVČ osobní rozvoj, manažerské kurzy
Mgr. Radek ŠULA, Ph.D. SSHR Vedoucí oddělení koordinace, Odbor strategie a koordinace ZOZ HOKS, OOKR
Mgr. Ilona ŠUPEJOVÁ vrchní ministerský rada, Oddělení právní, Odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ZOZ SR
Mgr. Pavel TALPA NBU vedoucí právního oddělení, odbor právní a legislativní ZOZ OOKR
Mgr. Petra TESAŘOVÁ vedoucí oddělení evidence obyvatel, odbor správních činností, Ministerstvo vnitra ČR ZOZ OPCD
Mgr. Michal TICHÝ karlovarský kraj právník oddělení dopravně správních agend, odbor dopravy a silničního hospodářství ZOZ BPSP
Mgr. Ivan TOBEK vedoucí odd. matrik a ověřování, odbor všeobecné správy, Ministerstvo vnitra ČR ZOZ MAT
JUDr. Petr TOMEK místopředseda policejních odborů a právník, spoluautor služebního zákona, lektor MBA - Personální práce v bezpečnostních sborech a služebně právní vztahy příslušníků bezpečnostních sborů
JUDr. Jana TRAPLOVÁ ministerský rada v oddělení ochrany zvířat, Ministerstvo zemědělství Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
Mgr. Kristýna TROJANOVÁ vrchní ministerský rada, Ministerstvo životního prostředí ZOZ OCHP
Ing. Petr TROMBIK vedoucí oddělení správy majetku státu, KPÚ pro Plzeňský kraj, Státní pozemkový úřad Působnost Státního pozemkového úřadu
Mgr. Kateřina UHROVÁ vedoucí oddělení státního občanství II , odbor všeobecné správy, Ministerstvo vnitra ČR ZOZ MAT
Ing. Miroslav VACEK vedoucí oddělení ekonomiky krajských financí, Krajský úřad Ústeckého kraje ZOZ FIN
Ing. Josef VAČKÁŘ Inspektor specialista oddělení trvalých kultur, ÚKZÚZ Legislativa týkající se rozmnožovacího materiálu trvalých kultur, vinohradnictví a vinařství a ochrany chmele
Mgr. Linda VACHUDOVÁ výzkumný pracovník, Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. ZOZ CHLP
JUDr. Luboš VALERIÁN, Ph.D. působil jako vedoucí odboru obecné kriminality Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, nyní pedagog na Lékařské fakultě Ostravské univerzity MBA  - Vnitřní bezpečnost, MBA - Přípravné řízení trestní
Mgr. Marcela VÁLKOVÁ odborný zaměstnanec na úseku stavebního řádu, Krajský úřad Libereckého kraje ZOZ SR
Ing. Hana VAŠÍČKOVÁ působí na odboru správních činností, Ministerstvo vnitra ČR ZOZ OPCD
doc. JUDr. František VAVERA, Ph.D., LL.M náměstek gen. ředitele pro řízení lidských zdrojů, GŘ HZS ČR LL.M. - Krizové řízení
Dr. Ing. Richard VESELÝ vedoucí oddělení, Krajský úřad Královéhradeckého kraje ZOZ ZPIP
Ing. Mgr. Jaroslav VILD policista, bývalý ředitel, KŘP Plzeňského kraje MBA - Přípravné řízení trest; Manažerské dovednosti
Mgr. Daniel VLASÁK vedoucí oddělení aproximace a dotační legislativy, Ministerstvo zemědělství Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu
Mgr. Libuše VLASÁKOVÁ ministerský rada, Ministerstvo životního prostředí ZOZ OCHP
Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA generální ředitel, HZS ČR MBA - Krizové řízení
JUDr. Zdeňka VOBRÁTILOVÁ právnička ZOZ SR
Ing. Miroslava VOJTÍŠKOVÁ tajemnice městského úřadu, Město Mnichovice ZOZ FIN
JUDr. Petr VOŘÍŠEK, Ph.D. ředitel, odbor všeobecné správy, MV ČR LL.M. - Legislativní proces a právo ČR a EU, teorie práva; Úvod do správního práva – obecná část; Správní soudnictví
Ing. Eva VOŽENÍLKOVÁ vrchní ministerský rada, Ministerstvo životního prostředí ZOZ OCHP
PhDr. Michal WANNER, Ph.D. zaměstnanec odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra Informační systém PEvA II
Mgr. Veronika ZALOMOVÁ ministerský rada, oddělení rodných čísel, odbor správních činností, Ministerstvo vnitra ČR ZOZ OPCD
MVDr. Luděk ZÁVADA hlavní hygienik Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
JUDr. Simeona ZIKMUNDOVÁ, LL.M. státní tajemnice, MŽP ČR MPA - Právní minimum manažera ve veřejné správě ČR, EU; Kontrola a finanční řízení; Správní řád
Mgr. Denisa ZOBELT vrchní ministerský rada oddělení státního občanství I., odbor všeobecné správy, Ministerstvo vnitra ČR ZOZ MAT
Mgr. Michael ŽIDŮV Česká televize, právník v odd. mediálního práva ZOZ BPSP
RNDr. Hana ŽUFANOVÁ, Ph.D. vedoucí, oddělení interního auditu, MŠMT ČR MPA - Kvalita ve veřejné správě a řízení rizik

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (17.6 + 23.2) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru