+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Členové lektorského týmu

Členové lektorského týmu

Jméno Funkce Specializace
Ing. Jan BAČOVSKÝ vedoucí oddělení ochrany zemědělské půdy, Ministerstvo životního prostředí ZOZ ZPF
JUDr. Marta BALNEROVÁ UZLOVÁ ředitelka, odbor Správní činnosti, Ministerstvo financí ZOZ DANE
Mgr. Slavomír BELL, MSc., MBA náměstek gen. ředitele pro ekonomiku, GŘ HZS ČR MBA - Ekonomika, finanční procesy a dotační management
Ing. Helena BENDOVÁ vrchní ministerský rada, Ministerstvo životního prostředí ZOZ ZPF
Mgr. Bc. Josef BENEŠ vrchní ministerský rada, oddělení technické legislativy, Ministerstvo životního prostředí ZOZ OH
Mgr. et Mgr. Tomáš BEZDĚK zástupce ředitele, odbor všeobecné správy, MV ČR LL.M. - Úvod do správního práva – obecná část
Ing. Petr BORN ředitel odboru terénní inspekce, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Rostlinolékařská péče
Ing. Gabriela BULKOVÁ, MBA vedoucí oddělení metodiky a technologie a zástupkyně ředitele odboru, Ministerstvo životního prostředí ZOZ OH
Mgr. Lenka CAHOVÁ vedoucí oddělení Oddělení metodiky a financování škol a školských zařízení, MŠMT Ekonomika, financování a kontrola efektivního vynakládání finančních prostředků ve školství
Ing. Bc. Marek ČANDÍK, Ph.D., MBA vysokoškolský pedagog, Policejní akademie České republiky v Praze MBA - Obecný úvod do managementu MPA - Obecný úvod do managementu; Manažerské dovednosti
JUDr. Kateřina ČERNÁ tajemnice, ÚMČ Praha 5 LL.M. - eGovernment
JUDr. Martina DĚVĚROVÁ, MPA státní tajemnice, MPO ČR MPA - Správní právo LL.M. - Správní řízení
Mgr. David DOLEŽAL ministerský rada, oddělení metodiky a technologie, Ministerstvo životního prostředí ZOZ OH
Ing. Helena DUFFKOVÁ odbor eGovernmentu Digitální a informační agentury Czech POINT, Autorizovaná konverze dokumentů
Mgr. Kateřina DUFKOVÁ vedoucí oddělení podpory pracovníků v regionálním školství, MŠMT Pracovněprávní problematika v oblasti školství
Mgr. et Mgr. Tomáš DUNDR ředitel Odboru vládní legislativy, Úřad vlády ČR Legislativní pravidla vlády
JUDr. Libor DVOŘÁK, Ph.D. ředitel odboru legislativního a zástupce státní tajemnice, Ministerstvo životního prostředí ZOZ OH, ZOZ ZPIP
JUDr. Hana DVOŘÁKOVÁ, MBA ředitelka odboru výkonu státní správy STŘED, Ministerstvo životního prostředí ZOZ OH
JUDr. Mgr. Vlastimil FIDLER pověřený náměstek pro řízení sekce výstavby a veřejného investování, odbor práva veřejných zakázek, MMR ČR LL.M. - Veřejné investování, zakázky a hospodářská soutěž
Mgr. Ludmila FONFEROVÁ, Ph.D. vedoucí Katedry společenských věd na Policejní akademii ČR v Praze MBA, MPA - Manažerská psychologie
JUDr. Martina FRANKOVÁ, Ph.D. vrchní ministerský rada, Ministerstvo životního prostředí ZOZ ZPF
Dr. Ing. Zdeněk HANUŠKA bývalý ředitel, odbor IZS a výkonu služby, GŘ HZS ČR MBA - Požární ochrana
Mgr. Bc. Šárka HAVRÁNKOVÁ, MBA ředitelka Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci, Policejní prezidium ČR MBA - Evropská a mezinárodní spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti
Ing. Lenka HOLENDOVÁ vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, Středočeský kraj ZOZ VH
Mgr. Josef HORA zaměstnanec odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra Informační systém PEvA II
JUDr. Zdeněk HORÁČEK, Ph.D. advokát, OSVČ ZOZ VH
Mgr. Iva HŘEBÍKOVÁ ředitelka, odbor správní, MV ČR LL.M. - Služební poměr; Personální práce v oblasti zákoníku práce a státní služby
Mgr. Vladislav HUSÁK policista, Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy MBA - Vnitřní bezpečnost
Ing. Petr CHALUPA, Ph.D. vedoucí oddělení Oddělení rybářství a včelařství, Ministerstvo zemědělství Rybářství
Mgr. et Mgr. Štěpán JAKL vrchní ministerský rada, oddělení metodiky a technologie, Ministerstvo životního prostředí ZOZ OH
PhDr. Petr JEDINÁK, Ph.D., MBA akademický pracovník, Katedra managementu a informatiky, Policejní akademie České republiky v Praze MBA - Obecný úvod do managementu MPA - Obecný úvod do managementu, Manažerské dovednosti
Ing. Marek JETMAR, Ph.D. vedoucí, oddělení dostupnosti a financování veřejné správy, odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, MV ČR LL.M. - Veřejné finance a jejich nástroje
JUDr. Zdeňka JIRÁSKOVÁ vedoucí oddělení, oddělení Správní činnosti v oblasti poplatků, Ministersvo financí ZOZ DANE
Mgr. Ing. Jana JOSÍFKOVÁ vrchní ministerský rada, oddělení Správní činnosti v oblasti poplatků, Ministerstvo financí ZOZ DANE
Ing. Jiří JUNGR vedoucí oddělení OZE a environmentálních strategií, Ministerstvo zemědělství Energetické využití agrárních produktů
Bc. Martin KAVKA tiskový mluvčí, HZS hl. m. Prahy MBA - Public relations, komunikace
Mgr. Lucie KLUČKOVÁ manažerka strategického řízeni, projektu a dotací, státní podník LOM Praha MPA - Efektivní veřejná správa LL.M. - EVS – institucionální pohled na veřejnou správu, strategické řízení
JUDr. Miroslav KOCIÁN dříve pracoval na Ministerstvu financí, nyní v důchodu ZOZ FIN
Ing. Marie KOSTRUHOVÁ bývalá ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV Vzdělávání zastupitelů
Ing. Rudolf KOTRBA vrchní ministerský rada, oddělení Legislativa a metodika územních samosprávných celků, Ministerstvo financí ZOZ FIN
PaedDr. Jaromír KREJČÍ vrchní ministerský rada, odbor středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání, MŠMT Právní úprava výchovy a vzdělávání ve školách a školských zařízeních
Ing. Pavel KŘEČEK ředitel odboru finančního řízení kapitoly, MŠMT Ekonomika, financování a kontrola efektivního vynakládání finančních prostředků ve školství
Mgr. Martin KUČERA, MBA ředitel, odbor provozní a správy majetku, GŘ HZS ČR MBA - Ekonomika, finanční procesy a dotační management
MVDr. Petr KUČÍNSKÝ, CSc. vedoucí oddělení pro řešení krizových situací, Státní veterinární správa Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
Ing. Karel KULT ředitel odboru, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ZOZ FIN
Ing. Zuzana MACHÁTOVÁ ministerský rada, oddělení environmentálních rizik, Ministerstvo životního prostředí ZOZ CHLP
Ing. Josef MAKOVSKÝ, Ph.D. vedoucí oddělení ekologického zemědělství, Ministerstvo zemědělství Ekologické zemědělství
Tomáš MALINSKÝ OSVČ PC kurzy
Ing. Martin MAREŠ, DiS. vedoucí oddělení státní správy ve vodním hospodářství, Ministerstvo zemědělství ZOZ VH
RNDr. Zuzana MATUŠKOVÁ bývalá náměstkyně pro řízení sekce ekonomické, MŠMT Kompetence orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství
Ing. Jana MEITSKÁ Specialista oddělení hnojiv, ÚKZUZ Schvalování hnojiv při uvádění do oběhu
Ing. Jana MEITSKÁ Specialista oddělení hnojiv, ÚKZUZ Schvalování hnojiv při uvádění do oběhu
Ing. Halka NĚMCOVÁ ministerský rada, oddělení státní správy ve vodním hospodářství ZOZ VH
Mgr. Bc. Vítězslav NĚMČÁK, Ph.D. ředitel odboru legislativy, MŠMT Právní postavení škol a školských zařízení
Ing. Renata NOVÁKOVÁ poradkyně pro ekologii, ProfiOdpady s.r.o. ZOZ OH
Ing. Hana ONDRUŠKOVÁ zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení, oddělení Přezkum hospodaření: Centrální pracoviště, Ministerstvo financí ZOZ FIN
Mgr. Zdeněk OPRAVIL, Ph.D. ministerský rada MMR Tvorby a implementace SRR ČR 21+, životního prostředí, nastavování národních dotačních titulů MMR a směřování regionální politiky ČR
Ing. Petra PALASOVÁ OSVČ měkké dovednosti
Ing. Zdeňka PIKEŠOVÁ, MPA státní tajemnice, MMR ČR MPA - Personální práce ve veřejné správě LL.M. - Pracovní právo, zákon 312/2002; Personální práce v oblasti zákoníku práce a státní služby
Ing. Martina PRAŽÁKOVÁ vedoucí pracoviště, Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. ZOZ CHLP
Ing. Marie PROŇKOVÁ Inspektor oddělení terénní inspekce, ÚKZÚZ Rostlinolékařská péče
JUDr. Mgr. Lenka PTÁČKOVÁ MELICHAROVÁ, MBA právník právní tematika
Ing. Miroslava PÝCHOVÁ OSVČ ZOZ FIN
Mgr. Vladimír ŘEPKA tiskový mluvčí, MS ČR MPA - PR, komunikace s veřejností a médii
RNDr. Jarmila SLÁDKOVÁ dříve Ministerstvo životního prostředí, nyní agentura CENIA ZOZ CHLP
Ing. Mgr. David SLÁMA ředitel, odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, pověřen řízením sekce veřejné správy eGovernmentu, MV ČR MPA - Efektivní veřejná správa, Veřejné finance a dotační management LL.M. - EVS – institucionální pohled na veřejnou správu, strategické řízení; Veřejné finance a jejich nástroje
Ing. Ladislava SLANCOVÁ ředitelka, odbor interního auditu, NKÚ LL.M. - Veřejnosprávní kontrola
Ing. Vilém SLUKA samostatný výzkumný pracovník, Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. ZOZ CHLP
PhDr. Petr SOKOL, Ph.D. vysokoškolský učitel, politický geograf, novinář, odborník na politickou vědu MBA - Postavení a role bezpečnostních sborů v ústavním systému ČR
doc. JUDr. Mgr. Joža SPURNÝ, Ph.D. policejní psycholog a pedagog, Katedra společenských věd Policejní akademie ČR v Praze MBA, MPA - Manažerská psychologie
Mgr. Ing. Jan STRAKOŠ, LL.M. ředitel odboru: živností a spotřebitelské legislativy, MPO LL.M. - Správní trestání a disciplinární řízení
JUDr. Petr TOMEK místopředseda policejních odborů a právník, spoluautor služebního zákona, lektor MBA - Personální práce v bezpečnostních sborech a služebně právní vztahy příslušníků bezpečnostních sborů
JUDr. Jana TRAPLOVÁ ministerský rada v oddělení ochrany zvířat, Ministerstvo zemědělství Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
Ing. Petr TROMBIK vedoucí oddělení správy majetku státu, KPÚ pro Plzeňský kraj, Státní pozemkový úřad Působnost Státního pozemkového úřadu
Ing. Miroslav VACEK vedoucí oddělení ekonomiky krajských financí, Krajský úřad Ústeckého kraje ZOZ FIN
Ing. Josef VAČKÁŘ Inspektor specialista oddělení trvalých kultur, ÚKZÚZ Legislativa týkající se rozmnožovacího materiálu trvalých kultur, vinohradnictví a vinařství a ochrany chmele
Mgr. Linda VACHUDOVÁ výzkumný pracovník, Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. ZOZ CHLP
JUDr. Luboš VALERIÁN, Ph.D. působil jako vedoucí odboru obecné kriminality Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje  
doc.JUDr. František VAVERA, Ph.D., LL.M náměstek gen. ředitele pro řízení lidských zdrojů, GŘ HZS ČR LL.M. - Krizové řízení
Ing. Mgr. Jaroslav VILD původně KŘP Plzeňského kraje MBA - Přípravné řízení trest
Mgr. Daniel VLASÁK vedoucí oddělení aproximace a dotační legislativy, Ministerstvo zemědělství Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu
Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA generální ředitel, HZS ČR MBA - Krizové řízení
Ing. Miroslava VOJTÍŠKOVÁ tajemnice městského úřadu, Město Mnichovice ZOZ FIN
JUDr. Petr VOŘÍŠEK, Ph.D. ředitel, odbor všeobecné správy, MV ČR LL.M. - Legislativní proces a právo ČR a EU, teorie práva; Úvod do správního práva – obecná část; Správní soudnictví
PhDr. Michal WANNER, Ph.D. zaměstnanec odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra Informační systém PEvA II
MVDr. Luděk ZÁVADA hlavní hygienik Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
JUDr. Simeona ZIKMUNDOVÁ, LL.M. státní tajemnice, MŽP ČR MPA - Právní minimum manažera ve veřejné správě ČR, EU; Kontrola a finanční řízení; Správní řád
RNDr. Hana ŽUFANOVÁ, Ph.D. vedoucí, oddělení interního auditu, MŠMT ČR MPA - Kvalita ve veřejné správě a řízení rizik

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (35.3 + 12.7) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru