Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Kybernetická bezpečnost - eL

Kybernetická bezpečnost (eLearning)

Modul B - KURZ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI DLE ZKB v současné době pochází aktualizací obsahu. Přihlášky přijímáme
a zařadíme zájemce ke studiu v okamžiku dokončení práce na obsahu kurzu.


Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky, Ministerstvem vnitra a Institutem pro veřejnou správu Praha pro Vás připravil eLearningové kurzy

k problematice kybernetické bezpečnosti

 

Kurzy vznikly na základě Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhuAkčního plánu k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 - 2020 (bod F.3.01) a slouží k získání povědomí a osvojení základních návyků digitální hygieny.

 

Typy kurzů:

  • ZÁKLADNÍ KURZ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI (modul A)
  • KURZ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI DLE ZKB (modul B)

 

Cílová skupina:

Celá veřejná správa

 

Cena kurzu:

Cena kurzu je 30 Kč za účastníka.

 

Přihlášení do kurzů:

Přihlášení probíhá formou objednávky včetně Přílohy č. 1a nebo Přílohy č. 1b zaslané datovou schránkou

 

 

Průběh kurzu:

Modul A

Kurz se skládá ze 14 kapitol a průměrný čas studia jedné kapitoly zabere cca 20 – 30 minut. Forma a struktura kapitol je popsána v úvodu kurzu. Každá kapitola je zakončena průběžným testem o pěti otázkách. Pro pokračování ve studiu další kapitolou je nutné v tomto testu uspět na 80 %. V případě špatné odpovědi v tomto průběžném testu bude účastníkovi automaticky nabídnuta nová sada testovacích otázek.

Kromě průběžných testů na konci kapitol je třeba splnit povinný závěrečný test s 28 otázkami. V případě neúspěchu je možné test opakovat, maximálně však třikrát. Aby se zabránilo mechanickému zapamatování otázek, je připraveno několik různých variant testů. Pro úspěšné absolvování je nutné správně zodpovědět 75 % otázek. Posledním krokem ze strany účastníka je vyplnění krátkého dotazníku ke zhodnocení a podání zpětné vazby pro průběžné zdokonalování kurzu. V posledním kroku je účastníkovi umožněno stažení certifikátu o úspěsném absolvování kurzu.

Po přihlášení obdrží každý účastník podrobný informační eMail s instrukcemi, jak kurzem postupovat.

Kurz je Vám k dispozici v době 60 dnů od obdržení informačního eMailu. 

 

Modul B

Kurz volně navazuje na modul A, nicméně k přihlášení do modulu B není nutná úspěšná účast v modulu A. Skládá se z 3 kapitol, které není nutné procházet postupně, přesto je postupný průchod doporučován. Na závěr celého kurzu, tedy po průchodu všemi kapitolami, je připraven souhrnný test, který slouží k ověření získaných znalostí. Test obsahuje 28 otázek a k úspěšnému absolvování Kurzu kybernetické bezpečnosti dle ZKB je nutná 75% úspěšnost.

Po přihlášení obdrží každý účastník podrobný informační eMail s instrukcemi, jak kurzem postupovat.

Kurz je Vám k dispozici v době 60 dnů od obdržení informačního eMailu.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (13.5 + 20.3) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru