Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců územních samosprávných celků

Kurz: Hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců územních samosprávných celků

Hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců územních samosprávných celků

Rozsah 6 hodin

Cena 990 Kč

Místo konání Praha

Lektor(ka)

JUDr. Simeona ZIKMUNDOVÁ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

• Vedoucí úřadu (tajemnice/tajemníci, ředitelky/ředitelé úřadů územních samosprávných celků) • Vedoucí úřednice/úředníci (vedoucí odborů nebo oddělení), kteří mají odpovědnost za personální činnosti na úřadě • Personalistky/Personalisté, zejména specialisté úřadů územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

• ukázat význam hodnocení pracovního výkonu v systému strategického i personálního řízení úřadu a jeho ukotvení v rámci zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě;
• zdůraznit roli jednotlivých vedoucích úředníků a personálního útvaru;
• ukázat místo hodnocení pracovního výkonu v systému řízení lidského kapitálu, zejména provázanost jednotlivých personálních činností;
• poskytnout základní znalosti vedoucí k nastavení, provedení a vyhodnocení hodnocení pracovního výkonu;

Program

• Strategie úřadu, příspěvkové organizace a pracovní výkon – 1 hodina (vztah strategie a její role v řízení úřadu či organizace, základní model strategického řízení, strategie a organizační kultura, řízení pracovního výkonu a jeho místo v systému řízení lidského kapitálu, role vedoucích úředníků a personálního útvaru)
• Popisy pracovních míst – 1 hodina (význam a účel, tvorba a nástroje, smysl vytváření popisů pracovních míst dle schváleného organizačního řádu a rozpočtu, struktura, obsah)
• Znalosti, dovednosti, postoje a standardy pracovního výkonu – 2 hodiny (pojem kompetence ve struktuře znalosti, dovednosti a postoje, obsah, definování kompetencí vůči strategii, personální informační systém, standardy pracovního výkonu)
• Hodnocení pracovního výkonu jako nástroj řízení pracovního výkonu – 2 hodiny (význam hodnocení, vnitřní směrnice, hodnocení jako nástroj pro zjištění podaného pracovního výkonu oproti požadovanému, hodnoticí rozhovor, role hodnoceného a hodnotitele, záznam hodnocení, výstupy hodnocení, odpovědnosti mezi personálním útvarem a vedoucími úředníky)

Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/PV-297/2020 a AK/VE-199/2020.

Kontaktní osoba

Informace o pedagogické a obsahové stránce kurzu:
PhDr. Jitka Nosková, telefon 224 142 482, e-mail j.nos@institutpraha.cz

Přihlášky na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505

Odborná literatura

• Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. Praha, Grada Publishing 2007
• Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů Základy moderní personalistiky. Praha, Management Press, 2003

Právní předpisy

• zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
 

Termíny konání kurzu

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
27. 10. 2020 2PKHOPVA202000 Praha JUDr. Simeona ZIKMUNDOVÁ 990 Kč

Omluva

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (8.1 + 7.3) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru