Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců územních samosprávných celků

Kurz: Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců územních samosprávných celků

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců územních samosprávných celků

Forma

Prezenční

Cílová skupina

• Vedoucí úřadu (tajemnice/tajemníci, ředitelky/ředitelé úřadů územních samosprávných celků) • Vedoucí úřednice/úředníci (vedoucí odborů nebo oddělení), kteří mají odpovědnost za personální činnosti na úřadě • Personalistky/Personalisté, zejména specialisté úřadů územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

• ukázat význam analýzy vzdělávacích potřeb pro systém strategického i personálního řízení úřadu a jeho ukotvení v rámci zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě;
• zdůraznit roli jednotlivých vedoucích úředníků a personálního útvaru;
• ukázat místo analýzy vzdělávacích potřeb v systému řízení lidského kapitálu, zejména v cyklu systematického vzdělávání;
• poskytnout základní znalosti vedoucí k provedení analýzy vzdělávacích potřeb;

Program

• Strategie a pracovní výkon – 1 hodina (vztah strategie a její místo v řízení organizace, základní model strategického řízení, strategie a organizační kultura, řízení pracovního výkonu a vzdělávání, role vedoucích úředníků a personálního útvaru)
• Kompetence a standardy pracovního výkonu – 1 hodina (pojem kompetence, obsah, definování kompetencí vůči strategii, popisy pracovního místa, personální informační systém, standardy pracovního výkonu, hodnocení pracovního výkonu)
• Cyklus systematického vzdělávání – 1 hodina (obsah a části systematického vzdělávání, analýza vzdělávacích potřeb v rámci hodnocení pracovního výkonu, analýza mimo takové hodnocení, plánování vzdělávacích aktivit, realizace a následné i strukturované hodnocení vzdělávacích aktivit)
• Hodnocení pracovního výkonu jako nástroj analýzy potřeb – 1 hodina (hodnocení jako nástroj pro zjišťování a definování vzdělávacích potřeb, sumarizace do vzdělávacích a rozvojových plánů, sumarizace pro tvorbu personálního rozpočtu, dělení odpovědnosti mezi personální útvar a vedoucí úředníky)
• Plány vzdělávání a rozvoje – 1 hodina (výstupy analýzy vzdělávacích potřeb ve vztahu k povinnostem dle z.č. 312/2002 Sb., a vůči strategii úřadu)
• Efektivita finančních operací vůči vzdělávacím aktivitám – 1 hodina (pravidlo 3E ve vztahu k veřejným financím v oblasti vzdělávání a nástroje jeho měření)

Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/PV-298/2020 a AK/VE-200/2020.

Kontaktní osoba

informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Jitka Nosková (j.nos@institutpraha.cz, tel.: 224 142 482)

přihlášky na kurz a další organizační záležitosti: Mgr. Pavlína Nováková (p. nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

Odborná literatura

• Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. Praha, Grada Publishing 2007
• Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů Základy moderní personalistiky. Praha, Management Press, 2003
• Koubek, J.: Řízení pracovního výkonu, Praha, Management Press, 2004
• Plamínek, J. , Fišer, R, Řízení podle kompetencí, Grada 2005
• Folwarczná, I., Rozvoj a vzdělávání manažerů, Grada 2010
• Evanfgelu, J.E., Diagnostické metody v personalistice, Grada 2009
• Wagenrová, I. Hodnocení a řízení výkonnosti, Grada 2008
• Vodák, J., Kucharčíková, A., Efektivní vzdělávání zaměstnanců, Grada 2007

Právní předpisy

• zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (23.5 + 30.2) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru