Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Kompetence obcí k jimi zřizovaným školám a školských zařízením

Kurz: Kompetence obcí k jimi zřizovaným školám a školských zařízením

Kompetence obcí k jimi zřizovaným školám a školským zařízením

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků, vedoucí úředníci a vedoucí úřadů (dle § 2 zákona č. 312/2002 Sb.).

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Cílem vzdělávacího programu je v návaznosti na již získanou zvláštní odbornou způsobilost nebo absolvované vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů, prohloubit znalosti a dovednosti níže uvedené cílové skupiny v oblasti vztahů mezi zřizovatelem (obcí) a zřizovaným zařízením (škola, školské zařízení) s cílem zlepšit kvalitu a rozvoj těchto vztahů přispět k vyřešení sporných bodů. Kurz je zaměřen zejména na praktickou stránku věci.

Program

1.Obec při výkonu samostatné působnosti ve školství
2. Působnost obce v oblasti základního a předškolního vzdělávání
3. Financování obecních škol a školských zařízení

Celý obsah kurzu je zaměřen zejména na praktickou oblast s prostorem pro výměnu zkušeností a řešení konkrétních problémů.

Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/PV-795/2012-Z a AK/VE-571/2012-Z.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Ing. Jaroslav Vobr, j.vob@institutpraha.cz, tel: 224 241 279

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505

Odborná literatura

ODBORNÁ LITERATURA

Kolektiv autorů: Správní řád – Zákon č. 500/2004 Sb. (příručka). Institut pro místní správu Praha, 2009.
Mgr.Katzová Pavla: Školský zákon – komentář. ASPI a.s. 2009
Veteška Jaroslav, Tureckiová Michaela: Kompetence ve vzdělávání. GRADA, 2008
Mgr.Peštálová Lenka, Mgr. Zelená Jaroslava, Mgr. Vokáč Petr: Školský zákon s odborným výkladem, RESK 2009

Právní předpisy

PRÁVNÍ PŘEDPISY
a) zákony
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů


b)vyhlášky

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
Vyhláška č. 492/2005 sb., o krajských normativech
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (10.1 + 45.1) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru