Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Správní řízení v praxi - Nesprávné postupy v řízení, jejich důsledky a náprava

Kurz: Správní řízení v praxi - Nesprávné postupy v řízení, jejich důsledky a náprava

Správní řízení v praxi – Nesprávné postupy v řízení, jejich důsledky a náprava

Forma

Prezenční

Cílová skupina

úředníci, vedoucí úředníci a vedoucí úřadů územních samosprávných celků, zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci správních úřadů, státní zaměstnanci a jejich představení

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

poskytnout přehled nejčastějších chybných postupů správních orgánů, ukázat možnosti řešení a nápravy těchto chyb, poskytnout platformu pro výměnu zkušeností moderovanou erudovaným lektorem

Program

1. Nejčastější nesprávné postupy ve správním řízení a jejich důsledky
2. Vady správních rozhodnutí, možnosti jejich řešení a nápravy
3. Obsahově relevantní judikatura a závěry Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu
4. Odpovědi na dotazy účastníků, diskuse, výměna zkušeností

Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/PV-620/2011-Z a AK/VE-400/2011-Z.

Kontaktní osoba

informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Jitka Nosková (j.nos@institutpraha.cz, tel: 224 142 482)
přihlášky na kurz a další organizační záležitosti: Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505

Odborná literatura

• Časopis „Veřejná správa“
• Časopis „Správní právo“
• Kadečka, S. a kol.: Správní řád. Praha, ASPI, a.s., 2006
• Kolektiv autorů: Správní řád – zákon č. 500/2004 Sb. (příručka), Institut pro místní správu Praha, 2005

Právní předpisy

• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
• zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
• zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (1.8 + 12.2) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru