Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Jak zkvalitnit pracovní výkon (time management trochu jinak)

Kurz: Jak zkvalitnit pracovní výkon (time management trochu jinak)

Jak zkvalitnit pracovní výkon (time management trochu jinak)

Rozsah 8 hodin

Cena 1 290 Kč

Místo konání Praha

Lektor(ka)

PhDr. Aleš HRADEČNÝ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vzdělávací program je určen vedoucím úředníkům i úředníkům ÚSC a zaměstnancům ve správních úřadech.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout úředníkům teoretický náhled, praktické informace a dovednosti z oblasti time managementu 4. generace (pro 21. století) za účelem zvýšení efektivity práce. Kurz je zaměřen na organizaci času a práce, manažerské řízení, klientský přístup, zvýšení psychické vyrovnanosti a psychického zdraví.

Program

1. Odlišnosti time managementu (TM) 1. – 3. generace od time managementu 4. generace
• Realita pracovního a soukromého života 21. století
• Pomůcky TM 1. - 3. generace vhodné nejen pro veřejnou správu.

2. Time management 21. století - vytvoření nového pracovního a životního stylu
• Požadavky na pracovní výkon v 21. století (akcentace situace ve veřejné správě)
• Tzv. časožrouti (vlastní sebeuvědomění), škodlivé názory a předsudky
• TM 4. generace – sladění pracovního a soukromého života
* Nástroje pro efektivní výkon práce

3. Sebepoznání z hlediska TM – techniky sebepoznání a jak s nimi pracovat
• Moje hodnotová a pracovní orientace, styl práce, příčiny zvýšené zátěže, únavy a stresu, burn out syndrom a jeho příznaky
• Typologie postoje a přístupů k práci – vlastní sebepoznání pomocí daných technik
• Konfrontace JÁ vers. požadavky dnešní doby na výkon činnosti ve veřejné správě a na vstřícný klientský přístup

4. Základy Work Life Balance - jak být co nejdříve výkonný a fit. Opatření proti únavě a stresu, nácvik vybraných technik prevence zátěže, stresu, vyhoření, workoholismu, prokrastinace. Techniky doplňování energie pro pracovní výkon a jejich nácvik. Zásady prevence.

Kontaktní osoba

informace o obsahové stránce kurzu:
PhDr. Dagmar Mladičová (d.mla@institutpraha.cz; telefon 732 999 007);

informace o organizační stránce kurzu, přihlášky na kurz:
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, telefon 974 863 505)

Odborná literatura

BEDRNOVÁ, E a kol.: Management osobního rozvoje. Duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-198-0.
BISCHOF, A, BISCHOF, K.: Aktivní sebeřízení. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0647-4.
CAPPONI, V., NOVÁK, T.: Sám sobě psychologem. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-7169-362-6.
JONES, G., MOORHOUSE, A.: Jak získat psychickou odolnost. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3022-6.
PACOVSKÝ, P.: Člověk a čas. Time management IV. generace. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN: 978-80-247-1701-2.
VOLL, B.: Fit pro práci a kariéru. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-9065-3
 

Termíny konání kurzu

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
18. 11. 2019 2PKTMPVC192000 Praha PhDr. Aleš HRADEČNÝ 1 290 Kč

Omluva

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (28.9 + 35.3) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru